Unique

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Communicatieadviseur

Voor het Landelijk Team Samenwerkingen van het UWV in Amsterdam zijn we op zoek naar een Communicatieadviseur voor 38 uur per week.

Je bent werkzaam binnen het communicatieteam van het Landelijk Team Leerwerkloketten binnen UWV Werkbedrijf. Qua functionele aansturing val je onder de Manager Landelijk Team Leerwerkloketten.

Het Leerwerkloket geeft sinds 2005 onafhankelijk advies over vraagstukken omtrent scholing en loopbaan. In een Leerwerkloket werken adviseurs van UWV, (centrum)gemeenten en ROC samen. Zij bieden onafhankelijk scholings- en loopbaanadvies aan werkzoekenden, werkenden, studenten en scholieren en verwijzen waar nodig door naar samenwerkingspartners. Er is een Leerwerkloket in elk van de 35 arbeidsmarktregio’s.

Wat je gaat doen:
Het beheer van de Landelijke website www.leerwerkloket.nl. Je doet technische aanpassingen aan de Drupal website en zet je in om deze verder te ontwikkelen. Hierbij houd je nauw contact met de webmaster.
Ondersteuning en aansturing van de 32 regionale websites welke in beheer zijn bij de Leerwerk-loketten zelf.
Technische ondersteuning voor Office 365 omgeving. Waarbij nauw contact wordt onderhouden met de aanbiedende partij. Ondersteuning gaat vooral over de volgende onderdelen:
Probleemoplossing in Outlook bij aanmelden en toegang gezamenlijke mailboxen.
Ondersteuning in Teams, Sharepoint en Onedrive.

Werkzaamheden kunnen ook bestaan uit andere dan bovengenoemde. Bijvoorbeeld ondersteunen bij te organiseren evenementen of ad hoc opdrachten.

Uren:
38

Over de werkgever

Uitgangspunt van de visie van UWV is: wij werken samen met partners op de arbeidsmarkt. UWV investeert daarom nadrukkelijk in samenwerking met gemeenten, sociale partners, onderwijs en andere partijen in het sociale domein. Deze samenwerking is erop gericht om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak waarbij werkgevers en werkzoekenden zoveel mogelijk worden bediend vanuit één loket.

Team Samenwerkingen speelt een verbindingsrol tussen UWV centraal en decentraal, divisie overstijgend en in de keten. UWV is hierin niet beleidsbepalend maar coördineert, concretiseert en faciliteert, samen met haar partners. Een dergelijke ambitie vereist verbinding en afstemming van activiteiten en initiatieven vanuit UWV in de richting van ketenpartners en ook vanuit keten-partners naar UWV, zodat een gecoördineerde samenwerking met gemeenten en partners ontstaat, zowel in de arbeidsmarktregio’s als op centraal niveau, afgestemd op de gezamenlijke doelen en UWV doelen. Dit past ook in het doel om met partners optimaler samen te werken. Hierbij spelen ze een belangrijke rol, daar waar het “het transparant maken van de arbeidsmarkt” betreft.

Ze willen de samenwerking met gemeenten en ketenpartners versterken door het:

 • ondersteunen van elkaars dienstverlening;
 • benutten en delen van elkaars expertise;
 • gezamenlijk uitvoeren van activiteiten.

Intern stimuleren ze de samenwerking met gemeenten en ketenpartners door activiteiten in onderlinge samenhang uit te voeren en het delen van kennis en informatie, met als doel een eenduidige benadering van gemeenten en intensiveren van de samenwerking.

Het Landelijk Team Samenwerkingen voert regie binnen UWV op infrastructuur, wettelijke taken en aanvullende diensten. Ze werken met gemeenten samen in de Programmaraad. De activiteiten van het Landelijk Team Samenwerkingen raken aan meerdere taakgebieden binnen UWV. Onderstaande teams werken samen met diverse externe partners en werken divisie overstijgend:

Team Samenwerkingen:

 • Samenwerking Gemeenten;
 • UWV Portaal;
 • Banenafspraak;
 • Leerwerkloketten.

Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leven Lang Ontwikkelen betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, SBB en, werkgevers, werknemers. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. In elk van de 35 arbeidsmarktregio’s is een Leerwerkloket.

Een team van leerwerkadviseurs staat klaar voor scholieren en studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers met informatie en onafhankelijk advies over opleidingen en werkend leren.

Wat wij bieden

 • Een fulltime functie van 38 uur per week bij UWV
 • Je krijgt een contract van 6 maanden met de grote kans op verlenging
 • Een bruto maandsalaris tussen €3332,59 - €3682,81
 • 100% vergoeding van gemaakte reiskosten
 • 25 vakantiedagen per jaar
 • 8,33% vakantiegeld
 • Een thuiswerkvergoeding van €43,30 o.b.v 38 uur

Vaardigheden

 • Bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding op het gebied van communicatie of een soortgelijke opleiding;
 • Aantoonbare ervaring met werken in een complexe organisatie en om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen;
 • Aantoonbare ervaring met projectmatig werken;
 • Empathisch vermogen;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Aantoonbare ervaring met Drupal websites op technisch gebied;
 • Affiniteit met ICT op het gebied van probleemoplossing.

Naast de UWV bedrijfscompetenties klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerken zijn de volgende competenties van belang:

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Organisatiesensitief
 • Flexibiliteit

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.332,-
tijdelijk