Unique

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Financieel administratief medewerker

Voor hoofdkantoor UWV Amsterdam (Sloterdijk) zijn wij opzoek naar een: Medewerker Bronnen.

De afdeling Uitvoering binnen de divisie Gegevensdiensten bestaat uit een aantal afdelingen die Gegevensleveringen verzorgen en uit een aantal afdelingen die zich bezig houdt met bronnen.
De afdeling Bronnen heeft de volgende deelgebieden:

 • Het inwinnen, beheren en onderhouden van gegevens binnen de Polisadministratie, de UWV Personen
 • Administratie (UPA) en het Landelijk Doelgroepenregister (LDR).
 • Het proces Wet Tegemoetkoming Loondomein.
 • Het proces waarbij een berekening wordt gemaakt voor de Belastingdienst op basis waarvan gedifferentieerde premie-percentages worden afgegeven (Premiedifferentiatie).
 • Verzekeringsplichtonderzoek: het onderzoeken en beoordelen van een echte of fictieve dienstbetrekking.
 • Het inwinnen, beheren en onderhouden van (polis) gegevens o.a. door de digitale gegevensuitwisseling
  met de Belastingdienst met betrekking tot het Digitaal verzekeringsbericht.
 • Het proces voor het afsluiten van een vrijwillige verzekering voor ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid voor o.a. zelfstandigen die niet verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringswetten
  (Vrijwillige Verzekeringen), alfahulpen, expats en ontwikkelingswerkers.

De vacature ontstaat op het deelgebied Vrijwillige Verzekeringen.

Doel is het bieden van een goede en betaalbare verzekering tegen de financiële gevolgen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Dit draagt bij aan de kerntaak “Werk boven uitkering”: uitkeringsgerechtigden die vanuit een uitkeringssituatie als zelfstandige een bedrijf starten en startende zelfstandigen vanuit een dienstbetrekking. Het team Vrijwillige Verzekeringen geeft voorlichting en advies over de vrijwillige verzekering aan de (potentiele) klant (telefonisch/schriftelijk), behandelt de aanvragen en wijzigingen in de polissen en vordert de premiebetaling in bij de klant wanneer sprake is van premie-achterstand (debiteurenbeheer).

De Medewerker Bronnen bij Vrijwillige Verzekeringen heeft contact met (potentiele) klanten, werkgevers, gemachtigden, ketenpartners en derden. Verzoeken of reacties van klanten komen bij de Medewerker Bronnen binnen.
Dit betekent dat de Medewerker Bronnen kennis heeft van alle diensten, producten en processen binnen Gegevensdiensten in relatie tot deze klanten.
De Medewerker Bronnen analyseert, doet onderzoek, beslist en gebruikt hierbij de voor zijn vakgebied relevante procedures, wet- en regelgeving Sociale Verzekeringen, processen en systemen.
De Medewerker Bronnen heeft een klant-vriendelijke en flexibele instelling met grote nadruk op kwaliteit en zakelijk inzicht.

Uren:
38

Over de werkgever

De divisie Gegevensdiensten is een belangrijke schakel in het gegevensverkeer tussen aanbieders en gebruikers van gegevens over loon-, uitkerings- en arbeidsverhoudingen.
Gegevensdiensten heeft als functie het verzamelen en beheren van deze gegevens evenals het adviseren over het gebruik hiervan.
Gegevens-diensten streeft ernaar hergebruik van ge-gevens te bevorderen en meervoudige uitvraag van gegevens te reduceren.
Gegevensdiensten heeft de ambitie om te groeien van een gegevensdienst naar gegevensexpert.

Onze missie is: ‘Wij helpen afnemers en burgers bij het realiseren van lastenverlichting en administratief gemak.
Dit door hen op een betrouwbare en juiste manier gegevens en informatie uit het domein werk en inkomen te leveren.’
De belangrijkste kernwaarden hierbij zijn eenvoud, toegankelijkheid en integriteit.
Gegevensdiensten moet zich bewijzen als een vanzelfsprekende gegevensbank voor burgers, be-drijven en overheid.
Een gegevensbank die de concurrentie niet schuwt, maar juist aan kan.
Resultaatgerichtheid, snelheid en marktgerichtheid moeten het handelen van Gegevensdiensten beheersen.
Er vindt een verdere verschuiving plaats van handarbeid naar technische intelligentie waarbij de kwaliteit van de data wordt verbeterd en er worden hogere eisen gesteld ten aanzien van continuïteit, actualiteit en beschikbaarheid van data.

Wat wij bieden

Bij UWV krijgt je écht de kans om jezelf te ontwikkelen en te groeien in de organisatie.
Het gaat om een functie voor 6 maanden met kans op verlenging.
De startdatum is zo snel mogelijk!
De functie kan zowel parttime als fulltime van minimaal 32 uur tot maximaal 40 uur per week.

Salarisindicatie: €2000 tot €2800 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Dit is afhankelijk van opleiding en werkervaring.
Volledige reiskostenvergoeding o.b.v. OV. Reis je met ander vervoer? Dan bieden wij een tegemoetkoming, let op deze is niet dekkend.

Vaardigheden

Wij zijn op zoek naar kandidaten met minimaal MBO4 niveau.

Je kent de wet- en regelgeving Sociale Verzekeringen, hebt ervaring met klantcontacten en kennis van loon- en loongerelateerde gegevens en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Heb je affiniteit met het zelfstandig nemen van beslissingen, het werken in teamverband, samenwerken in de keten en wil je meedenken over de invulling van het werkproces, dan is de functie van Medewerker Bronnen mogelijk iets voor jou.
Wij bieden je een dynamische werkomgeving in een veranderende organisatie die prikkelt, uitdaagt en je aan het denken zet!

Voor het succesvol uitoefenen van deze functie zijn, naast de bedrijfscompetenties Klantgerichtheid, Samenwerken en Resul-taatgerichtheid de volgende functiecompetenties van belang:

 • Flexibel gedrag;
 • Plannen en organiseren;
 • Besluitvaardigheid;
 • Initiatief;
 • Kwaliteitsgerichtheid.

Ben je geïnteresseerd in deze functie en acht je jezelf geschikt? Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV,

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.500,-
tijdelijk