Unique

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Assistent Controller UWV

De volgende taken zijn onderdeel van jouw functie als assistent controller:

 • Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
 • Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp -betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
 • Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen.
 • Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie.
 • Signaleert problemen; herkent belangrijke informatie; legt verbanden tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt naar ter zake doende gegevens.
 • Effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het plannen van activiteiten; beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en acute problemen
 • Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen teneinde het gestelde doel te bereiken
Uren:
38

Over de werkgever

Als gevolg van de Coronacrisis heeft het ministerie van SZW medio 2020 besloten tot een 3e steun en herstelpakket. In dit pakket staat gezamenlijke inzet van werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV in nauwe samenwerking met met mbo onderwijs en SBB centraal. Met behulp van 35 regionale mobiliteitsteams wordt er een landelijk dekkend netwerk (zowel fysiek als digitaal) opgezet voor van werk(loosheid) naar werk begeleiding voor de mensen die hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. In het regionale mobiliteitsteam werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV op gelijkwaardige basis samen om mensen naar werk te begeleiden.

Wat wij bieden

Een fulltime functie (36/38 uur)
Startdatum: 08-03-2021
Een contract voor bepaalde tijd met de intentie om te verlengen
OV kosten worden voor 100% vergoed, met de auto krijg je een tegemoetkoming
Verder ontvang je 8% vakantiegeld en bouw je 25 vakantiedagen op per jaar op basis van een 40-uren werkweek

Vaardigheden

Vakinhoudelijke competenties

 • opleiding op HBO niveau, bedrijfseconomische richting
 • Professionele kennis op het gebied van planning & control
 • Kennis van wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats van UWV in de keten
 • Kan gegevens in de in het werkproces gebruikte systemen raadplegen
 • Heeft vaardigheid in het werken met de in het werkproces gebruikte systemen

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.800,-
tijdelijk