Manager Kwaliteit & Auditing

Solliciteer op de website van de werkgever

Ten behoeve van onze opdrachtgever zijn we op zoek naar een manager die het team (ca14 fte) als coach, spiegel, leider en boegbeeld helpt de nieuwe ambities waar te maken. Kwaliteit en Auditing (K&A) is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement in de organisatie. Reclassering Nederland (RN) is HKZ-R gecertificeerd en kent een uitdaging in het borgen van verbeteringen en het risicogericht en gestructureerd werken.
In het team zitten kwaliteitsadviseurs die de uitvoerende regio’s en de stafafdelingen adviseren over kwaliteit, verbetering en beheersing. Het team is onderdeel van de afdeling Control en Auditing waar ook de teams Financiële Administratie, Control en AO/IC onder vallen. Het team K&A houdt zich voor het merendeel bezig met het primair proces maar zet zijn expertise steeds meer ook in voor de ondersteunende processen.

Taken & Verantwoordelijkheden
* De manager geeft leiding aan het team Kwaliteit & Auditing en fungeert als coach, spiegel, leider en boegbeeld.
* Is zowel hiërarchisch als functioneel leidinggevende van het team kwaliteitsfunctionarissen. * Bevordert de eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers door voorbeeldgedrag, feedback, waardering, aanspreken, loslaten en vertrouwen geven. * Ontwikkelt voorstellen voor en bewaakt een optimale inrichting van het team (taak- en rolverdeling, procedures, competenties en ontwikkeling).
* Stimuleert een uniforme werkwijze binnen het team. * Adviseert op organisatieniveau en is expert binnen de organisatie als het gaat om kwaliteitsmanagement en beheersing en geeft hier richting aan.* Draagt zorg voor de ontwikkeling van de kwaliteitskaders in zowel het primaire proces als in de ondersteunende en bestuurlijke processen. * Is op organisatieniveau op het gebied van kwaliteit en beheersing een verbindende schakel tussen de belangrijkste stakeholders, zoals hoofd Control & Auditing, directie, management, afdeling beleid.* Initieert en vertaalt visie op beleid naar uitvoering en heeft continu oog voor noodzakelijke doorontwikkeling van kwaliteitsmanagement afgestemd op organisatiedoelen, ambitie en –visie.
* Draagt bij aan landelijke en regionale kwaliteits- en verbetercycli.
* Draagt bij aan risico geprioriteerd werken (kan risico’s inschatten en adviseren over prioritering).* Bevordert op alle niveaus het enthousiasme om te streven naar de hoogste kwaliteit (effectiviteit en efficiëntie) – bevorderen kwaliteitscultuur.
* Is verantwoordelijk voor de functionerings-, beoordelings- en jaargesprekken met medewerkers.
* Is verantwoordelijk voor het coachen van individuele medewerkers en het team.
* Is verantwoordelijk voor het sturen op en ontwikkelen van medewerkers naar een hoger kennis- en ervaringsniveau.* Is verantwoordelijk voor het bewaken van de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gestelde deadlines en kwaliteitseisen.
* Is bevoegd tot ontwikkelen van het beheer en het onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem.
* Is verantwoordelijk voor de adequate afstemming van het kwaliteitsmanagement met de organisatiedoelstellingen. * Is verantwoordelijk voor het doen van verbetervoorstellen die een bijdrage leveren aan het kwaliteitsmanagement en de toegepaste kwaliteitsinstrumenten binnen de organisatie.
* Neemt deel aan relevante overlegvormen.
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor Reclassering Nederland zijn we op zoek naar een Manager Kwaliteit & Auditing (36 uur | z.s.m. | circa 12 mnd., met optie tot verlenging)
Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interim constructie (uurtarief in overleg) of detacheringsconstructie (inschaling conform cao-Rijk) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht voor circa 12 maanden, met optie tot verlenging voor 36 uur in de week.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

* Academisch werk- en denkniveau.
* Opleiding kwaliteitsmanagement (+ ervaring is een pré).
* Kennis van en ervaring op beleidsmatig niveau op gebied van kwaliteitsmanagementsystemen.
* Aantoonbare ervaring met coachend leidinggeven.
* Communicatief vaardig: is stevige sparringpartner en kan opereren als de luis in de pels voor directie en management.
* Beschikt over analytische en adviesvaardigheden.
* Procesdeskundig.

Opleiding

wo

Wat wij bieden

Ben je enthousiast geworden? Reageer dan direct. Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur uiterlijk 12-10-2021 voor 09.00 je motivatie en cv op.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Willem van Son via willemvanson@jsconsultancy.nl | 06-82929819tijdelijk
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later