Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Business Continuity Manager

Functieomschrijving

“Het waarborgen van de continuïteit van de organisatie, de reputatie beschermen en de veiligheid van medewerkers en bezoekers borgen; dat is waar je voor staat. Samen met collega’s binnen het onderdeel integrale beveiliging MKB werken we aan de verdere professionalisering van dit team.” Marc Halff, senior adviseur bedrijfsvoering / projectleider directie MKB van de Belastingdienst.

Door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen, draagt de Belastingdienst bij aan een financieel gezond Nederland. Burgers en bedrijven moeten op de Belastingdienst kunnen vertrouwen. Dat vraagt om integriteit. Het team integrale beveiliging vult deze basiswaarde in, door te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. De organisatie van integrale beveiliging tot en met de implementatie van maatregelen is hierbij van essentieel belang. Het team wordt momenteel ingericht en zal uit ongeveer zeven medewerkers bestaan, waaronder specialisten op het gebied van informatiebeveiliging, privacybescherming, bedrijfscontinuïteit en personele veiligheid.

In jouw rol als business continuity manager ben je verantwoordelijk voor de implementatie van business continuity management (BCM) binnen de Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Onder de functionele leiding van de nog aan te stellen business security officer voer je het BCM-beleid en de PDCA-cyclus uit. Dit doe je volgens de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en ISO 22301 en 22313. Jij geeft het beleid vorm en draagt bij aan de verdere ontwikkeling en uitvoering ervan. Je richt het BCM-proces binnen MKB in en actualiseert continu. Daarbij stel je een crisisorganisatiestructuur binnen MKB vast, waardoor de directie zich kan voorbereiden op een eventuele crisis, de gevolgen ervan en hoe deze te voorkomen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van business-impactanalyses én voor het calamiteitenplan.

Als business continuity manager stel je periodiek een BCM-verantwoordingsrapportage op voor het management, adviseer je het management en kom je met verbetervoorstellen. Je draagt het Belastingdienstbrede beleid en de richtlijnen op het gebied van BCM binnen MKB uit. Zo creëer je bewustwording. Ook bewaak je de uitvoering van beveiligingstesten en herstelplannen. En tot slot vertegenwoordig je de Directie MKB in het Belastingdienstbrede BCM-overleg.

Zullen we zakendoen en word jij onze nieuwe collega? Of wil je eerst meer weten over de uitdagingen als business continuity manager binnen de Directie MKB? Neem dan contact met ons op.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3256 - €5003 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36
  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist