iSense ICT Professionals

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Business Consultant Exact

Ben jij een ervaren Business Consultant? Heb je daarbij kennis van financiële koppelvlakken en Exact? Dan is deze opdracht interessant voor jou!

Dit is een uitvraag voor drie individuele consultants (geen teamuitvraag, inspanningsverplichting). De consultants gaan deel uitmaken van een projectteam onder leiding van de concerncontroller. De concrete werkzaamheden concentreren zich in vier resultaatgebieden. De consultant wordt ingezet op één of meer resultaatgebieden.

De blokken hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze zich beperken tot de zgn. fase 1, waarin het beter ‘richten’ van het financieel beheer centraal staat (visievorming). De consultant is m.a.w. (nog) niet betrokken bij het daadwerkelijk inrichten van organisatie, systemen, procedures e.d. (zie fase 2 en 3). De enige uitzondering hierop vormt blok drie. In nauw overleg met de programmamanager (van PV) richt de consultant daadwerkelijk (versneld) het 3 informatiemanagement in, en (bege)leidt de implementatie.

Dit komt voort uit de wens van de opdrachtgever om het PV waar mogelijk te versnellen. De consultant zorgt voor zijn/haar resultaatgebied dat er tweewekelijks een HLR wordt opgeleverd. De drie consultants maken bij de start van het programma afspraken over gelijksoortige rapportage. De consultant vult m.a.w. deels ook de projectsecretarisrol in, naast de adviesrol.

Tevens maken de consultants afspraken over de onderlinge taakverdeling wanneer er twee of drie consultants op een aandachtsgebied aan de slag gaan. Per resultaatgebied organiseert het projectteam zijn inzet. Die bestaat naast de consultant(s) uit adviseurs van het Programma Vernieuwing, de afdeling FD en de afdeling C&A. Reeds ‘lopende’ verbeterprogramma’s bij FD en C&A worden geïncorporeerd.

Voorbeelden zijn het verbeterprogramma van FD bij het financieel beheer van UBR|Personeel en het recente kostprijsonderzoek van C&A. Ook de organisatieonderdelen van UBR (OO-en) zijn nadrukkelijk betrokken. Aan de directeuren van UBR|Personeel en UBR|RBL is/wordt een actieve bijdrage gevraagd door zélf een deel-plan van aanpak op te stellen in overleg met het projectteam. Staf- én lijnorganisatie werken samen, en helpen de directeur UBR zo mede om de transitie van UBR in goede banen te leiden. Het projectteam, en dus ook de consultant, heeft een scherp oog voor de bredere transitie binnen het verband van DGVBR.

Uren:
36

Over de werkgever

Van, voor en door de overheid. Dat is UBR. We lossen managementvraagstukken op en dragen bij aan complexe transities en implementaties, zoals in- of uitbestedingen. We bundelen onze kennis van onder andere interim-management, HRM, IT, inkoop en financiën en verbinden die met andere disciplines. UBR laat de overheid beter presteren. Doordat we ons binnen de overheid richten op bedrijfsvoering, kunnen onze collega’s zich richten op hun taak. Zo maken we samen het verschil. UBR bestaat uit zeven organisatieonderdelen met ongeveer 1200 medewerkers: UBR|Personeel, UBR|Binnenwerk, UBR|HIS (Haagse Inkoop Samenwerking), UBR|KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties), UBR|Bv&F, (Bedrijfsvoering en Financiën); UBR|RBL (Rijks Beveiliging & Logistiek) en UBR|OWB (Rijks Ontwikkelbedrijf VBR i.o.). UBR|Bedrijfsvoering & Financiën concentreert zich op de financiële dienstverlening en de tactisch/operationele uitvoering van een aantal ICT en bedrijfsvoeringstaken.

UBR|BV&F heeft vier afdelingen en een tijdelijke programma-organisatie (Programma Vernieuwing of PV). De vier afdelingen zijn: 1) Afdeling Concernstaf; 2) Afdeling Bedrijfsvoeringsloket; 3) afdeling Control & Advies (C&A) en 4) De afdeling Financiële Dienstverlening (FD). UBR|BV&F heeft als opdracht gekregen om een Financieel Verbeterplan op te stellen. Dit plan wordt uitgevoerd onder regie van de CFO. De concerncontroller, tevens hoofd van de afdeling C&A, fungeert als programmaleider. Het plan sluit aan op, en is faciliterend voor het zgn. Transitieplan UBR. Eind mei vindt hierover overleg plaats tussen directie en OR. Het betreft een breed spectrum van verbetermaatregelen. In formele zin is de ‘eigenaar’ van UBR -pDGVBR- opdrachtgever.

Wat wij bieden

Contactpersoon: Laura Bergman-Acda
Periode :6 maanden (kans op verlenging groot)
Locatie: regio Den Haag
Inzet: 36 uur
Tarief: 100-120 euro per uur afhankelijk van kennis en ervaring
Uiterlijke start: uiterlijk 1 juni 2021
Uiterlijk CV’s: dinsdag 18 mei 2021 om 14.00 uur

Vaardigheden

  • Je beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Business Consultant, Processpecialist of Procesanalist;
  • Je hebt kennis van/ervaring met het inrichten en werken met in- en verkoopprocessen;
  • Je hebt ervaring met het inrichten van Exact (Synergy);
  • Je hebt ervaring met financiele koppelvlakken;
  • Je hebt ervaring met de robotisering van financiele (deel)processen.

Opleiding

wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 100,- tot € 120,-
vast