Data analist GCMS

Solliciteer op de website van de werkgever

Periode: 08-06-2020 t/m 08-10-2020

Uren per week: 36

Optie tot verlenging: ja

Solliciteren kan tot en met: 20 mei 2020

Axiflex zoekt voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid een Data analist GCMS.

Beschrijving Opdrachtgever

Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude.

Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.

De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Beschrijving directie/afdeling

De dienstverleningsorganisatie OM wil een professionele partner in OM bedrijfsvoering zijn voor een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM. De DVOM stelt hierbij de professionals centraal en zoekt nadrukkelijk de verbinding met het operationele proces.

DVOM verricht met haar 350 betrokken en vakbekwame medewerkers de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen (arrondissements- en ressortsparketten en landelijke OM-onderdelen) en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van het OM. OM-medewerkers hebben dagelijks met ons te maken voor producten en diensten op het gebied van personeel & organisatie, financiën, ICT en facilitair beheer.

Achtergrond

Het OM gebruikt momenteel Planon voor o.a. het aanvragen en beheren van Rijkspassen. Planon is al enkele jaren end-of-life. De leverancier ondersteunt het systeem al enkele jaren niet meer. Hierdoor werkt het niet goed meer, kent het fouten en beveiligingsrisico’s. Daarom zal Planon vervangen worden door GCMS. Het Generieke Card Management Systeem (GCMS) is een rijksbreed systeem dat het aanvragen, uitgeven en beheren van Rijkspassen ondersteund.

De vervanging van Planon door GCMS staat onder tijdsdruk. Het SSC-ICT heeft aangeven het beheer van Planon dit jaar te willen stoppen.

Om tot een goed doordacht en voortvarende aanpak te komen is technische en functionele kennis en ervaring om de migratie voor te bereiden. Op dit moment ontbreekt binnen het OM de kennis om migratie van relevante data van Planon naar GCMS voor te bereiden.

Na de migratie zal er ook een verandering van werkwijze plaatsvinden. In de nieuwe situatie zal het landelijk systeem SIMS leidend zijn voor input naar GCMS, waar dat bij Planon nog niet het geval is. Naast specifieke kennis van registratie in GCMS en SIMS, is daarom ook kennis van Planon gewenst. Gedegen kennis van de datacommunicatie tussen GCMS en SIMS is vereist.

Specifieke behoefte Data-analist

Analyseren actieve dienstverbanden voor het OM in SIMS, die als basis gaan dienen voor het nieuwe Rijkspas beheer met GCMS. Activiteiten dienen ter voorbereiding (in grote lijn) van een migratie naar GCMS.

Meer in het bijzonder:

 • Vergelijken persoonsgegevens – dienstverbandgegevens in SIMS en Planon
 • Vergelijken gegevens SIMS – GCMS. In kaart brengen dubbelingen bij andere tenants of een ander departement.
 • Nagaan of Rijkspasgegevens en statussen uit Planon corresponderen met die in de zogenaamde TCSen (ToegangsControleSystemen) op de OM locaties.
 • Analyseren van mogelijke oplossingen van vastleggen externe relaties in SIMS, i.e. personen die met één Rijkspas toegang hebben tot meerdere gebouwen. De huidige situatie voorziet daarin niet.

De scope van de opdracht:

Het vervangen van Planon - als systeem voor het aanvragen en beheren van rijkspassen – door GCMS door o.a. inrichten GCMS, aansluiting op SIMS, data opschoning/migratie, evt invoering WID scan op OM locaties

Resultaat

Een succesvolle ingebruikname van het rijk brede GCMS systeem ter vervanging van Planon voor einde 2020.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Als data-analist wordt je ingezet op de volgende gebieden:

 • Verzamelen en ordenen van relevante data uit SIMS en Planon
 • Controleren van data op correctheid
 • Initiëren, vormgeven en voorbereiden van de analyse
 • Opstellen van rapportages, al dan niet met aanbevelingen
 • Uitbrengen van advies aan het projectmanagement
 • Voorbereiden van de data-migratie
Uren:
36
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Detachering

Vaardigheden

Kennis & ervaring:

 • Ervaring hebben met werken zowel in een lijn organisatie als in een Agile omgeving.
 • HBO werk- en denkniveau met aantoonbare relevante werkervaring bij voorkeur een juridische achtergrond;
 • Diepgaande kennis van GCMS en SIMS;
 • Kennis van Planon is wenselijk;
 • Kennis van de bedrijfsprocessen rechtelijke organisatie is een pré;

Competenties:

 • Doelgericht
 • Zelfstandig
 • Klantgericht
 • Overtuigingskracht
 • Teamspeler
 • Communicatief sterk zowel mondeling als schriftelijk
 • Integer

Eisen:

 • Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.
 • De kandidaat is beschikbaar voor maximaal 36 uur per week tot het einde van het project Implementatie GCMS, met een verwachte duur van ca. 4 maanden vanaf 1 juni 2020 met optie tot verlengen (hier kunnen geen rechten aan ontleend worden).
 • De Kandidaat heeft minimaal een ICT opleiding op HBO niveau en overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het interview een kopie van de diploma’s.
 • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring met implementatie van Rijkspasbeheersystemen (GCMS) binnen de overheid en de aansluiting op IDM (SIMS) en op o.a. de Toegangscontrole systemen (TCS), de Rijksverkeershub en overige relevante systemen. Dit dient duidelijk in het CV beschreven te zijn.
 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).
 • Kandidaat heeft 5 jaar werkervaring met data-analyse en functioneel beheer. Dit dient duidelijk in het CV beschreven te zijn.

Wensen

Kandidaat werkt zowel in een scrum als in een waterval context zelfstandig onder tijdsdruk.

 
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO werk- en denkniveau met aantoonbare relevante werkervaring bij voorkeur een juridische achtergrond.

Wat wij bieden

Salaris:
€ 0,10 per maand
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later