DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Systeemintegratiemanager directieleveringen (12) 32 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 15-09-2021 t/m 01-07-2022
Optie tot verlenging: Ja, 3x voor de periode van maximaal 6 maanden
Reageren voor: 18 augustus 2021

Voor de afdeling Mobiliteit, team Trambedrijf Projectmanagement (TPM) is de Provincie Utrecht op zoek naar een:
Systeemintegratiemanager voor het project Directieleveringen

Periode: Starten in de periode tussen 1 september en 15 oktober 2021 tot en met 1 juli 2022 met een optie tot verlenging van 3 * 0,5 jaar

Urenbesteding: Tussen de 8 en 32uur, waarbij de eerste contractperiode 16 - 24uur/week inzet verwacht wordt (met een mogelijke piekbelasting van 32uur); en de urenbesteding daarna afloopt richting 8 - 16uur.

De organisatie
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes, verlagen maximumsnelheden, bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van traminfrastructuur en wegen. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote sommen geld.

Jouw team
In het team Trambedrijf Projectmanagement voeren professionals OV-projecten uit waarbij bijvoorbeeld traminfrastructuur vernieuwd wordt of een nieuwe bus stalling of tramremise gebouwd wordt. Het is een team waar ervaren projectmanagers en -medewerkers samen werken aan het tijdig realiseren van projecten. De projecten worden uitgevoerd in een dynamische omgeving in een bestuurlijke context.

Specifiek word je ingezet op project Directieleveringen. Je valt hiërarchisch onder de teamleider Projectmanagement en functioneel onder de projectmanager van het project Directieleveringen.

Wat ga je doen
In het verlengde van de realisatie van de Uithoflijn dienen op de bestaande (snel)tramlijn Utrecht - Nieuwegein - IJsselstein (SUNIJ) diverse ingrijpende aanpassingen en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd te worden. De provincie Utrecht als opdrachtgevende partij levert in 2021 en 2022 bij twee van deze projecten zgn. Directieleveringen (trambeveiligingsinstallaties en wissels):
1. project Verlegging tramtracé Nieuwegein-Centrum: bij de halte Nieuwegein City worden de halte en het spoor verplaatst zodat deze optimaal ingepast kunnen worden in de binnenstedelijke omgeving. Daarbij wordt ook een definitieve halte gerealiseerd en de huidige tijdelijke halte verwijderd.
2. Ter hoogte van Jaarbeursplein worden aanpassingen gedaan om de twee tramlijnen (Utrecht Centraal - Utrecht Science Park; en Utrecht Centraal - Nieuwegein / IJsselstein) vervoerskundig te koppelen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om een doorgaande tramverbinding uit te voeren.

De provincie Utrecht neemt bij de marktpartijen Alstom (voorheen Bombardier) en Trubeka/H&K de trambeveiligingsinstallaties en bij Voestalpine Turnout Technology de wissels af. En levert deze aan de bouwende partijen bij bovenstaande projecten. Daarnaast vallen de directieleveringen in andere projecten uiteen, waarvan sommige nog in voorbereiding zijn.

Voor het projectteam Directieleveringen zoeken we een Systeemintegratiemanager. Belangrijkste verantwoordelijkheid van deze functionaris is het integreren (inhoudelijk) van de beveiligingssystemen in relatie tot diverse onboard en offboard systemen van het complete vervoerssysteem. Dit alles met het belang van de continuïteit in de tramexploitatie voorop. Gezien de aard van de werkzaamheden maakt inzet in weekenden of avonduren onderdeel uit van de functie. Hiervoor wordt geen hoger tarief gerekend.

De werkzaamheden van de Systeemintegratiemanager bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen;
- Zorgen voor afstemming van techniek van het Bombardier trambeveiligingssysteem met de verschillende systeemleveranciers. Dit met als doel dat de diverse systemen na de realisatie juist met elkaar kunnen communiceren en dat er een integraal werkend systeem komt waarmee de exploitatie gediend is.
- Zorgen voor de technische raakvlakken tussen de trambeveiligingssystemen en de tram, zodanig dat na indienststelling van het trambeveiligingssysteem en realisatie van de aanpassingen in de trams een integraal werkend vervoerssysteem beschikbaar is voor exploitatie.
- Zorgen voor analyses van door leveranciers of derden geleverde documenten op de goede werking van het te realiseren Alstom en/of Trubeka/H&K-systeem.
- Ondersteuning geven aan de projectmanager op het gebied van safety management en systeemintegratie
- Toezien op een juiste System Engineering werkwijze bij realisatie van de raakvlakken door de aannemer van wijzigingen aan de trambaan.
- Bijdrage leveren aan het projectteam Directieleveringen om gezamenlijk tot oplevering van de Directieleveringen te komen.
- Het schrijven van testplannen van test- en proefbedrijf.
- In de rol van testleider bijdragen aan het in dienst nemen van de door de contractpartijen uit te voeren wijzigingen in de systemen.

Deze werkzaamheden zal je uitvoeren in het projectteam Directieleveringen onder aansturing van de projectmanager.
Voor de werkzaamheden wordt verwacht dat je zelf voldoende overwicht hebt en partijen kan samenbrengen (zowel op technisch vlak als in de samenwerking). - Daarnaast kan je de partijen qua planning en werkwijzen op elkaar laten aansluiten op een sturende wijze en heb je een eigen visie op het managen van systeem integratie, aansluitend op de huidige aanpak van de Provincie Utrecht in dezen. Dit vraagt de nodige senioriteit.

Eisen
- De aangeboden kandidaat is akkoord dat deze opdracht voor tussen de 8 en 32 uur per week wordt uitgevoerd, waarbij de eerste contractperiode 16-24 uur/week inzet verwacht wordt (met een mogelijke piekbelasting van 32 uur) en de urenbesteding daarna afloopt richting 8 - 16 uur
- De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde WO-opleiding met technische richting.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met het managen van systeemintegratie van zowel software als hardware binnen tram-/metro- en/of treinprojecten (daarbij zowel technisch als procesmatig een leidende rol hebben).
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met integratie tussen tram-/metro- en/of treinbeveiligingssystemen. Waarbij de integratie van DRIS (dynamische reizigersinformatie systemen), VECOM (vehicle communication) en KAR (korte afstandsradio) en onboard systemen gezamenlijk moet worden ingevuld.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met safety management (conform CENELEC) in tram/metro en/of treinprojecten.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft werkervaring in een soortgelijke functie als voorliggende in spoor/lightrail projecten in stedelijke gebied met een minimale omvang projectbudget €10 mln. (waarbij minimaal 6 maanden werkervaring per project nodig is om mee te tellen).
(onder een soortgelijke functie verstaan wij een technisch-inhoudelijke rol, bijvoorbeeld als technisch adviseur, technisch manager, systeemintegrator of systeemintegratiemanager)
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het managen van de integratie van diverse deelsystemen en deelprojecten tot 1 werkend vervoersysteem van tram/metro/trein
(waarbij minimaal 1 jaar werkervaring per project nodig is om mee te tellen).
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in projecten met het afstemmen van technische raakvlakeisen met meerdere leveranciers
(waarbij minimaal 6 maanden werkervaring op het referentieproject nodig is om mee te tellen).

Competenties
Persoonlijke eigenschappen
- Communicatief vaardig in woord en geschrift: naar aanleiding van een concrete werkervaring waaruit blijkt dat de vorm en inhoud van de boodschap aansluit bij de ontvanger
- Samenwerkingsgericht maar ook overtuigend met gevoel voor ieders belang: omgaan met het spanningsveld tussen verschillende belanghebbenden in de context van directieleveringen
- Proactief benaderen van mogelijke onduidelijkheden of conflicten

Vaardigheden
- Analytisch vaardig en in staat verbanden te leggen.
Ervaren in het afronden van projecten; het borgen van kennis en kunde bij de staande opdrachtgevende organisatie (indien dit ondersteund wordt met voorbeelden uit voorgaande projecten, is dat een pré)
- Kennis van en visie op raakvlakkenmanagement en systeemintegratie, daarbij in staat de processen en samenwerkingspartners van de Utrechtse directieleveringen te managen. Een combinatie van theoretische en praktische kennis is een pré.

Kennis
- Kennis van specifieke rail gebonden systemen. Werkervaring met koppeling van VRI-installaties met trambeveiligingssystemen is een pré
Kennis van trambeveiligingssystemen, DRIS, VECOM en KAR.: daarmee in staat om de risico's voor de provincie Utrecht te mitigeren (Werkervaring waar een combinatie van deze systemen speelden, zijn een pré)
- Safety management cf CENELEC (werkervaring is een pré).

Toelichting op uur per week
8 - 32 uur per week

CV
Onder het curriculum vitae (cv) verstaan wij een overzicht van de voor de functie relevante werkervaring van de kandidaat. Uw cv is in het Nederlands opgesteld, in een Word- of Pdf-formaat.

Gesprekken voeren
Week 35, 31 augustus 2021

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist