iSense ICT Professionals

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Technisch Applicatiebeheerder

Ben jij een ervaren Technisch Applicatiebeheerder? Heb je daarbij eerder C#.Net webapplicaties beheerd? Dat is deze opdracht interessant voor jou!

De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren. Iedereen heeft recht op betrouwbare en toegankelijke overheidsinformatie. De Nederlandse overheden willen hierin transparant en dienstverlenend zijn.

Het Kennis - en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is de digitale uitgever van de overheid en de drijvende kracht achter digitale ontsluiting van wet- en regelgeving en officiële overheidsinformatie. Het is de taak van KOOP om wet- en regelgeving van de Nederlandse overheden rechtsgeldig bekend te maken en beschikbaar te stellen. KOOP ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van het wet- en regelgevingsproces en het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

 • De Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
 • Diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat; diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.

Uren:
36

Over de werkgever

KOOP ontwikkelt en beheert het Decentrale Regelgevings Platform (hierna DRP Platform). Decentrale overheden gebruiken het DRP Platform om officiële publicaties in de Staatscourant en decentrale publicatiebladen te plaatsen. Dit online platform is een maatwerk softwareapplicatie, ontwikkeld in C# .Net en is sinds 1-1-2013 in gebruik. Op het platform draaien diverse applicaties zoals:

 • Verkeersbesluiten (VB)
 • Oproepingen (OPA)
 • Melding- en Notificatiesysteem Dienstenwet (MND)
 • Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP)
 • Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).

Het DRP-platform wordt als 1 product (door)ontwikkeld. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een dedicated SCRUM team bestaande uit 5 tot 7 personen. Het platform maakt gebruik van generieke services van KOOP en is onderdeel van een publicatieketen. Vanuit het dedicated SCRUM team wordt daarom nauw samengewerkt met:

 •  Het .Net applicatiebeheerteam (op dit moment geleverd door Sogeti)
 • De Technische beheerorganisatie / hostingleverancier van KOOP (Solvinity)
 • Teams van andere productgroepen binnen KOOP, waaronder de (beheer)teams van de generieke services.

Opdrachtomschrijving:

In verband met oplopende functionele wensen in de beheersite van het DRP platform is er binnen het team behoefte aan een technisch applicatiebeheerder (nieuwe vacature) die direct zelfstandig, binnenkomende incidenten (tickets) van gebruikers kan analyseren, behandelen (o.a. checken van; code, logging, serverniveau, instelling programmatuur), eventueel zelf kan oplossen of eventueel nieuwe userstory’s kan voorstellen/aanmaken naar aanleiding van de analyse. Hierbij is het nodig dat de technisch applicatiebeheerder ervaring heeft met Microsoft Visual Studio , aangezien er vanuit de code soms situaties nagespeeld, geanalyseerd en gedebugd moeten worden.

Wat wij bieden

Duur :6 maanden (met optie tot verlenging)
Uren: 36 uur
Start: Zo spoedig mogelijk
Tariefrange: 60-70 per uur
Standplaats: Den Haag
Deadline: graag cv's aanbieden voor donderdag 6 mei 2021 om 14.00 uur

Vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring in het beheren van C#.Net online maatwerkapplicaties
 • Je bent in staat om direct zelfstandig, aan de hand van Topdesk incidenten, binnen Microsoft Visual Studio, een analyse in de codebase uit te voeren en een oplossingsrichting voor te stellen
 • Je hebt ervaring met Debugging van C# applicatie, analyseren van IIS logging / logbestanden / logdatabase / event viewer events, internet browser
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van C# in Microsoft Visual Studio
 • Je hebt ervaring met tooling als WCF tracing, SQL profiler, SOAP UI, SQL en IIS
 • Je kan goed samenwerken binnen een multidisciplinair Scrumteam - in een DEVOPSomgeving
 • Je bent Communicatief- en sociaal vaardig in woord en geschrift in de Nederlandse taal
 • Je kan werken in een veranderende omgeving, waar geen uitgekristalliseerd ontwikkelproces is en waar eigen inzicht wordt verwacht.
 • Je kan de organisatie vertegenwoordigen in een groter project
 • Je kan schakelen met zowel management als uitvoerende medewerkers
 • Je kan zelfstandig kunnen werken / verantwoordelijkheid nemen
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen
 • Je hebt affiniteit met wet- en regelgeving / proces van de officiële publicaties

 

Voor deze opdracht is het belangrijk dat je beschikt over een eigen laptop welke is voorzien van een versleutelde harde schijf, anti virus software en MS Visual Studio!

Opleiding

mbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 60,- tot € 70,-
vast