DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmamanager hybride werken, focus thuiswerkplek (13) 24 u/w

Standplaats: thuiswerken/Utrecht
Duur: start z.s.m. t/m 31-3-2022
Optie tot verlenging: ja, 1 x maximaal .12 maanden na afloop initiële opdracht
Reageren voor: 9 april 2021

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Organisatieonderdeel RWS Corporate Dienst
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. Onze Corporate Dienst (CD) vervult een prominente rol in de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. De CD zorgt voor ondersteuning bij de uitvoering van primaire werkprocessen van het Bestuur, de huidige Staf DG en de RWS-organisatieonderdelen. Dit gebeurt door het leveren van excellente diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het gebied van HRM, communicatie, facilitaire en financiële dienstverlening en bestuurlijke juridische zaken en vastgoed.

De afdeling - Facility management
De afdeling Facility management richt zich op de strategische facilitaire behoeftes die voortkomen uit het primaire proces van Rijkswaterstaat. We creëren een helder beleid en duidelijke kaders voor de gebruikers. Onze beslissingen zijn beleidsbepalend en kaderstellend voor de organisatie.

Wij volgen de ontwikkeling binnen de Rijksoverheid en de markt op de voet en vertalen deze naar ons beleid. Naast het leveren van inhoudelijk advies voor beleid, kaderstelling, projecten en programma's zorgen we ook voor een vlekkeloos implementatieproces. We identificeren, analyseren en auditen facilitaire processen en knelpunten en zorgen voor heldere oplossingen. Duurzaamheid, milieuzorg en veiligheid zijn thema's die we integreren in onze producten en diensten.

Opdrachtomschrijving
Als Programmamanager draag je bij aan één van de grootste projecten binnen de rijksoverheid van dit moment, namelijk de weg naar het Hybride werken. Dit project betreft een complex ontwikkel/veranderproces met vele stakeholders en (niet altijd beïnvloedbare) omgevingsfactoren. Binnen deze functie ligt de nadrk op het ontwikeklen van beleid voor de thuiswerkplek.

Rijkswaterstaat is een van de vier landelijke facilitaire Concern Dienstverleners (CDV), naast RWS zijn ook de Belastingdienst (BCFD), Dienst Justitiële Inrichting (DJI) en FM Haaglanden (FMH) een CDV. Samen ontwikkelen de CDV's één basispakket (Rijks Producten Diensten Catalogus (rPDC)) met facilitaire producten en diensten met een gelijke kostprijsopbouw en met dezelfde klantbenadering.

Het Hybride werken moet nog vorm krijgen, maar dat thusiwerken hier een onderdeel van uit gaat maken staat wel vast. Het beleid omtrent het thuiswerken moet met de CDV's gezamenlijk worden opgesteld en worden bestendigd in de rPDC. Rijkswaterstaat is categoriehouder van het circulair kantoormeubilair en hiermee trekker om dit beleid tot stand te brengen tot tevredenheid van alles CDV's.

Nadat het beleid is vastgesteld en hiermee is ingestemd door alle CDV's zal er hoogstwaarschijnlijk een aanbesteding volgen, dit traject dient tevens begeleidt te worden door de aangestelde programmamanager, uiteraard met ondersteuning van het Inkoop en uitvoeringscentrum (IUC) van RWS.

Het is een functie met veel diversiteit. Dit binnen een breed gebied van facility management, Hybride werken en verandermanagement. De functie heeft een sterke relatie met de onze collega's bij FMH, DJI, BD, DGOBR maar ook intern RWS-CD (directie bedrijfsvoering & Inkoop (Bedrijf RWS en afdeling Inkoop), IV-O en K&S/ CSRM, Facilitair (Vastgoed, FM en B&R).

Eisen
- Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
*Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- Het cv is maximaal 7 pagina's A4.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO opleiding (Master/doctoraal) in een relevante richting zoals bijvoorbeeld; Organisatiemanagement, Verandermanagement, Facility Management.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring bij de Rijksoverheid, binnen één van de 4 Concerndienstverleners (CDV's) (BD, RWS, DJI, FMH).
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met een verandermanagement traject binnen een grote organisatie (> 3000 mdw).

Wensen
Wens 1 De aangeboden kandidaat heeft ervaring als Project/programmamanager binnen grote organisaties (>3000 medewerkers)
Wens 2 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring op het gebied van verandermanagement bij grote organisaties (> 3000 mdw), waarbij sociale cohesie, gedrag en cultuurveranderingen tevens onderdeel uitmaken van de opdracht.
Wens 3 De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het toepassen van de projectmanagement methodiek Prince2 en Lean Six Sigma.

Competenties
- Je kunt goed samenwerken, bent klantgerichtheid, werkt verbindend, omgevingsbewust- en politieksensitief, hebt overtuigingskracht en bent in staat de voortgang van werkzaamheden te bewaken en hierover te rapporteren)
- Je bent in staat je werkzaamheden zelf in te plannen, organiseren en uit te voeren, hierover op een heldere manier te rapporteren, komt afspraken na en communiceert helder
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist