Matchpartner

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Wijkcoach Specialisatie Huiselijk Geweld

Voor de gemeente Rotterdam hebben wij een vacature voor Wijkcoach Specialisatie Huiselijk Geweld voor 24-32 voor minimaal 6 maanden.

Wij zijn op zoek naar een tijdelijk wijkcoach voor een wijkteam op Rotterdam Zuid met als voorkeur een specialisatie ervaring met Huiselijk Geweld (HG) casussen. 

De taken die bij de functie horen: 

  • Er wordt gezorgd voor een integrale aanpak (jeugd en volwassenen). De medewerker richt zich op volwassenen. De principes van zelfsturing worden toegepast. De medewerker zorgt ervoor dat er volgens het principe: 1 gezin 1 plan 1 regisseur wordt gewerkt. Dit betekent dat je gebruik maakt van elkaars expertise binnen het wijkteam, maar dat één medewerker de regie in deze heeft. Er wordt resultaat- en oplossingsgericht gewerkt;
  • De gesprekken met cliënten worden gedaan door middel van keukentafelgesprekken of conform het veiligheidsprotocol op een aangepaste veilige gesprekslocatie. Tevens zorgt je er als wijkcoach voor dat veiligheid een onderwerp van gesprek blijft;
  • Je bent verantwoordelijk om zaken op te schalen als blijkt dat er niet verder gekomen wordt in een casus, maar waar wel de veiligheid van de omgeving of cliënt in geding komt; 
  • Zoveel mogelijk het eigen netwerk van de cliënt en het wijknetwerk betrekken in de hulpverlening en deze inzetten waar mogelijk. Wanneer mogelijk tijdig afschalen naar het wijknetwerk. Wanneer een casus niet binnen 6-9 maanden afgerond kan worden dan tweedelijns mogelijkheden inzetten en zo nodig een WMO-indicatie (laten) afgeven.

Taakaccent Huiselijk geweld:

  • De wijkcoach met taakaccent HG is verantwoordelijk voor de HG-problematiek die in het wijkteam wordt gesignaleerd en die bij het wijkteam wordt gemeld. De HG-specialist zorgt ervoor dat deze zaken zo efficiënt en effectief mogelijk opgepakt worden;
  • Naar aanleiding van de eerste informatie moet duidelijk worden of  het om een melding gaat die door het wijkteam opgepakt kan worden. Zo niet, welke weg er dan bewandeld dient te worden;
  • Als senior wijkcoach met taakaccent HG heb je collegiaal overleg met betrekking tot een HG-zaak, hierin worden de volgende zaken besproken;
  • De wijkcoach met taakaccent HG moet kunnen inschatten wat het risico, de aard en de ernst van het geweld is. Dit doet hij of zij door het verzamelen van informatie nl. via de melder, SISA, het gesprek met het gezin en na toestemming cliënt eventueel van school, hulpverlenende instanties die bij het gezin betrokken waren/zijn ed. t.b.v. de veiligheid van de kinderen wordt gebruik gemaakt van de LIRIK.

Over de werkgever

Het betreft de gemeente Rotterdam.

Het management binnen deze gemeente wordt aangestuurd op het behalen van goede collectieve resultaten en een integrale en procesmatige aanpak. De teams in de wijken worden uitgebreid ondersteunt door kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers en een backoffice.

Je ontvangt een contract van Matchpartner voor de duur van de opdracht met passende voorwaarden. Wij bemiddelen ook zzp'ers! 

Wat mag je verder van Matchpartner verwachten? 
Een betrouwbare en persoonlijke organisatie die met respect en vertrouwen omgaat met haar kandidaten. 
Wij hechten veel waarde aan de wensen van de kandidaten en doen altijd ons best hier aan te voldoen. Denk aan uitdagende functies en ontwikkelmogelijkheden. 
Je kan van ons een pro-actieve houding verwachten en wij zullen vanuit jouw profiel en wensen kansen creëren bij onze klanten. 
Daarnaast zijn wij transparant en streven wij altijd naar goede communicatie mbt terugkoppelingen, feedback en bereikbaarheid. 
Kortom een ontzettende leuke club om voor te werken en waarbij de consultants die voor jou aan de slag gaan ook plezier uitstralen en passie hebben in wat zij doen.

Vaardigheden

We zoeken een ervaren wijkcoach met bij voorkeur ervaring met Huiselijk Geweld bij volwassenen en gezinnen. Ook ervaring met het werken in een wijkteam verdient aanbeveling.Al naar gelang ervaring en gevolgde opleiding wordt deze functie evt. op senior niveau geschaald met taakaccent Huiselijk Geweld. Goede Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is noodzakelijk voor de functie.Eisen:Een afgeronde Hbo-opleiding, SPV of MW of Social Work;Ervaring met werken met multiprobleem volwassenen/gezinnen;Ervaring met schuldenproblematiek;Minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar.Wensen:Ervaring met de doelgroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Huiselijk Geweld casussen;Een vervolgopleiding, cursus of training op het gebied van Huiselijk Geweld en kindermishandeling;Kennis van de sociale kaart van Rotterdam;Ervaring met het werken in een wijkteam;Ervaring en kennis van GIDSO.
  • Liefst HBO niveau
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist