Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Manager team Intensieve Incasso

Functieomschrijving

Een organisatie in ontwikkeling, voorop staan in de verandering, dat is wat mijn werk zo leuk en dynamisch maakt. De media aandacht voor de Belastingdienst zal niemand zijn ontgaan. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat ontwikkelingen worden vertaald naar de praktijk van alledag” Marjan Sprang, manager team Vaktechniek

Het Landelijk Incasso Centrum (LIC) werkt vanuit drie vestigingen: Amsterdam, Enschede en Groningen. Vanuit een centrale werkvoorraad worden de vorderingen van Particulieren, Toeslagen en MKB Kleinbedrijf geïncasseerd. Als teamleider geef jij leiding aan het team Intensieve Incasso in Groningen, bestaande uit medewerkers op MBO-, HBO- en WO-niveau (25 fte) en zorg je voor een efficiënte en effectieve inzet van de medewerkers in je team. Je sluit je aan bij de strategie en doelstellingen van onze organisatie en je werkt binnen de kaders van de doelstellingen die we de komende jaren willen en moeten halen. Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende hiërarchische posities en het krachtenveld en handelt hiernaar. In een omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is en waar processen en werkzaamheden als gevolg daarvan nooit hetzelfde blijven, zorg jij ervoor dat iedereen op de hoogte is van alle wijzigingen en ontwikkelingen. Je begeleidt en coacht de medewerkers van het team in hun loopbaanontwikkeling en lopende organisatieontwikkelingen en weet daarvoor draagvlak te creëren.

Naast het begeleiden van je medewerkers in de veranderende omgeving ben je als teamleider Intensieve Incasso op de hoogte van relevante externe en interne ontwikkelingen van het brede vakgebied dwanginvordering en schuldensanering. Je vertaalt ontwikkelingen naar inhoudelijke bijdragen voor de totstandkoming van het jaarplan en doelstellingen van het cluster Inning, LIC en team Intensieve Incasso. Je bent (mede-)verantwoordelijk voor het opstellen van het meerjarenplan en een daarvan afgeleid jaarplan, de realisatie van de daaraan gekoppelde doelstellingen en voor de (management)rapportages. Je onderhoudt contacten met de interne en externe organisatie inzake de voortgang van complexe dwanginvorderingdossiers. Je bent in staat om nieuwe technologie en werkmethoden te implementeren binnen je eigen team en draagvlak te creëren voor de daarmee gepaard gaande vernieuwing van processen, werkwijzen en –methoden.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Marjan? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36