DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Ass. Technisch manager A16 Rotterdam Deelgebied 2 (13) 36 u/w

Standplaats: Rotterdam
Duur: t/m 31-03-2022, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 4 x maximaal 12 maanden en 1 x maximaal 9 maanden, max 31-12-2026
Reageren voor: 20 april 2021

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren, en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig je weg vindt van A naar B. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

De Nederlandse infrastructuur behoort tot de beste van de wereld. Als technisch manager bij Rijkswaterstaat lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud hiervan. Zo zorg je ervoor dat Nederland ook in de toekomst veilig, leefbaar en bereikbaar blijft.

Opdrachtomschrijving
Rijkswaterstaat legt de A16 aan tussen A13 bij Rotterdam The Hague Airport en A16/A20 bij het Terbregseplein. De elf kilometer lange snelweg is van grote betekenis voor het gebied ten noorden van Rotterdam. De verkeersstromen wijzigen en de leefbaarheid rond A13 bij Overschie en A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein verbetert. De druk op de lokale wegen in Hillegersberg en Schiebroek neemt af en de reistijd Dordrecht-Den Haag wordt korter. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Het project begon in 2005 met een uitgebreide verkenning van de doelen, resultaten en mogelijkheden. Sindsdien is hard gewerkt aan het vormgeven van de plannen, het inpassen van de weg en het maken van goede afspraken met partners in de omgeving. Na de publicatie van het Tracébesluit A16 Rotterdam in augustus 2016 is de voorbereiding van de realisatie van start gegaan. Het project is gegund aan De Groene Boog, een combinatie van Besix, Dura Vermeer, Van Oord en TBI. De Groene Boog is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en voorfinanciering van het project, plus onderhoud over een periode van twintig jaar. Begin 2019 is de realisatie gestart.
Sturen op een goede kwaliteit van ontwerp, effecten en techniek in het werkproces aanleg en onderhoud; daar draait het om in jouw rol. Daarbij focus je op grote integrale projecten van Rijkswaterstaat, met een hoog afbreukrisico op politiek-bestuurlijk of technisch-veiligheidskritisch gebied.

Als assistent Technisch Manager ben je samen met de Technisch Manager verantwoordelijk voor het technische deel van het project A16 Rotterdam. Je zet de adviseurs techniek, opdrachtnemers en middelen efficiënt in én bewaakt nauwgezet de voortgang en de kwaliteit van de te leveren producten. Je zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast. Het project bevindt zich in een politiek bestuurlijke omgeving waarbij mede vanuit techniek invulling gegeven moet worden aan een goede afstemming met de belanghebbenden.

In het project wordt gewerkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (het IPM-model) van Rijkswaterstaat. Daarin voert de Technisch Manager samen met de projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager en manager projectbeheersing het management van projecten. Je borgt de integrale veiligheid en bent scherp op risico's en afwijkingen. Signaleer je die, dan stel je ze aan de orde en zorg je voor passende oplossingen.
Je vertegenwoordigt Rijkswaterstaat op operationeel en/of tactisch niveau. Binnen het projectteam stuur jij de adviseurs techniek aan en coach je hen. Je maakt je sterk voor de ontwikkeling van het technisch management binnen de organisatie. Daarvoor draag je bij aan richtinggevende standaarden voor Rijkswaterstaat. Afstemming en draagvlak zijn daarbij sleutelwoorden. Ook stuur je op kwaliteitsborging en deel je actief kennis en ervaring op het vakgebied, binnen én buiten Rijkswaterstaat. Je zorgt voor toepassing van de PDCA-cyclus en stuurt op verbeteringen in processen aan.

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO (of WO) opleiding, in de richting van Civiele Techniek en/of Weg- en Waterbouwkunde.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring aan de kant van Opdrachtgever in een integrale technische rol.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de volgende projectfasen: contractvoorbereiding, aanbesteding, realisatie en oplevering/overdracht in een integrale technische rol.
- De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA).
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring in de rol Technisch Manager in zowel technisch als bestuurlijk infrastructurele projecten in een multidisciplinaire omgeving.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met infrastructurele projecten in uitvoering met een aanbestedingsbudget > 200 miljoen euro.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring aan de kant van Opdrachtnemer in een integrale technische rol.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de bouw van tunnels en/of onderdoorgangen.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum [mm-jjjj] van de werkzaamheden te zijn vermeld.
- Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
- De werkervaring/ kennis zoals gevraagd in de eisen moet middels concrete voorbeelden en toelichting duidelijk zijn benoemd.
- de werkervaring/kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn.

Aanleveren na gunning
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist