Dienstverlening

Bekijk vacatures in de functiegroep Dienstverlening

De functiegroep Dienstverlening bevat beroepen die werk verrichten voor personen, maar deze personen zijn niet direct hun werkgever. De beroepen zijn in dienst van een bedrijf die iets voor een persoon doen, maar zij zijn niet bij diegene in loondienst. Het bedrijf of de organisatie waar de beroepen werkzaam zijn leveren een dienst of goederen.

Er is onderscheid te maken in resultaatverplichting en inspanningsverplichting. Resultaatverplichting houdt in dat er een resultaat gehaald dient te worden van het eindproduct. Voorbeelden van beroepen die hier mee te maken hebben zijn aannemers of schilders. Inspanningsverplichting betekent dat een beroep wordt betaalt voor de moeite die hij doet. Bijvoorbeeld een advocaat, architect of makelaar.

De dienstverlening kent veel verschillende takken die kunnen worden onderscheiden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: commerciële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening en facilitaire dienstverlening. Elke tak kent zijn eigen specialismen. De werkzaamheden hangen dan ook samen met deze specialisatie en kunnen uiteenlopen. Zo zijn er in de maatschappelijke dienstverlening beroepen als maatschappelijk medewerker of sociaal pedagogisch medewerker. Zij richten zich op het aanbieden van professionele hulp aan mensen met een maatschappelijk probleem. Dit kunnen mensen met een alcohol probleem zijn, daklozen, asielzoekers, maar ook kinderen die opgevangen moeten worden.

De financiële dienstverlening is weer totaal tegenovergesteld. Dit is de grootste sector in de huidige arbeidsmarkt en richten zich vooral op het zakelijke en economische aspect, in plaats van het sociale. De beroepen in deze sector zijn ook weer onder te verdelen in de functiegroep Bank/Verzekering/Makelaar.