DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Business IT Regisseur (10) 16-24 u/w

Standplaats: Hilversum
Duur: 4 maanden, start 1-7-2021
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Reageren voor: 21 mei 2021

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega's aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega's die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Het team Business IT Ondersteuning bestaat uit Functioneel Beheerders, Business IT Regisseurs en een contractmanager, onderverdeeld in vier aandachtsgebieden (domeinen). Binnen het domein Administratie en Gegevens (5 functioneel beheerders en 1 regisseur) worden de applicaties voor financiën, belastingen, HR en gegevensmagazijn/-distributie beheerd. De regisseur op dit domein gaat voor het komende half jaar intern een klus doen. Een deel van de taken worden tijdelijk overgedragen aan de functioneel beheerders. Binnen het domein bestaan een paar interessante business opgaven. Zo wil de financiële keten haar processen verbeteren en een nieuw aan te besteden applicatie hier effectiever bij inzetten. Voor HR is recent een nieuwe applicatie geïmplementeerd, maar hierin moeten nog een aantal procesverbeteringen vormgegeven worden. Belastingen voert taken uit voor een buurgemeente en heeft verschillende ambities te realiseren het komend jaar. Het doel van het team Business IT Ontwikkeling is een goede aansluiting te vinden bij deze business opgaven en de interne klant als 'trusted adviser' te kunnen helpen en ondersteunen. De functioneel beheerders voeren nu zelf de gesprekken met de interne klant over deze ambities en ontwikkelingen, maar kunnen hierbij soms een sparringspartner gebruiken.

Daarnaast hebben we binnen het team BIO en voor onze interne klanten facilitair en ICT een uitvoeringsagenda voor de ontwikkeling van Topdesk. Door uitval en ander werk hebben we niet veel capaciteit beschikbaar om deze ontwikkeling van Topdesk op te pakken. We huren daarom af en toe een consultant in, maar het temp ligt daardoor niet hoor. Naast een sparringspartner voor de functioneel beheerders zijn we daarom ook op zoek naar iemand die topdesk kennis heeft. Als een meewerkend voorman zul je met de gebruikers gaan zitten om de vraag goed duidelijk te krijgen, nadenken over de beste oplossingen, soms zelf inrichten en implementeren en andere keren de consultant hiervoor aansturen. Onderwerpen die bijvoorbeeld op de planning staan zijn een herinrichting van het Self Service Portaal, het koppelen van Topdesk aan Identity Acces Managent, inrichten asset management, inrichting problem management, enz.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden
Coaching/begeleiding en coördinatie van een multidisciplinair team van functioneel beheerders in het managen van de werkvoorraad en behalen van resultaten binnen het domein. Het team helpen en coachen bij de afstemming en samenwerking met de business. Het gaat hier om de competenties en skills die nodig zijn om een 'trusted advisor' te worden voor de business, zodat de juiste besluiten bewust genomen worden en de IV kolom echte waarde toevoegt aan (de verandering van) het business proces;
Gezamenlijk met het team en de interne klanten het uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van Topdesk tot een goed resultaat brengen;
Opzetten en uitvoeren van een rapportage/evaluatie methodiek voor het domein, zodat verschillende stakeholders effectief betrokken en geïnformeerd worden bij de ontwikkeling.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ICT;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het coachen van een team (toon dit in het cv aan d.m.v. een concreet voorbeeld) (20 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het uitvoeren van opdrachten op het gebied van informatievoorziening (toon dit in het cv aan d.m.v. het omschrijven van twee concrete uitgevoerde opdrachten) (25 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het beheer van TopDesk (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Analytisch vermogen;
Inlevingsvermogen;
Overtuigingskracht;
Initiatief;
Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
Samenwerken;

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 28 mei 2021 van 13.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 27 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist