Kwartiermaker lokale journalistiek (12) 20 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Utrecht
Duur: 8-6-2021 t/m 14-12-2021
Optie tot verlenging: met optie op verlenging van 2 x maximaal 3 maanden
Reageren voor: 11 mei 2021

Functiebeschrijving
Voor het domein BDO, team BD2 is de provincie Utrecht op zoek naar een: Kwartiermaker lokale journalistiek.

Ben jij een hongerige nieuwswolf die media een warm hart toedraagt? Weet jij alles van redacties, journalistiek en omroepen én weet jij hoe je een goed advies verder brengt? Dan hebben wij een leuke opdracht voor jou!

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven (BDO) adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van de provincie Utrecht. Als domein kennen we een aantal kernopgaven: ondersteuning van de commissaris van de Koning bij de uitvoering van zijn rijkstaken; advisering over bestuurlijke aangelegenheden; coördinatie op de activiteiten in Europa; ondersteuning van het bestuur en management; (corporate) communicatie; en de uitvoering van interbestuurlijk toezicht. Wij denken strategisch, zijn betrouwbaar en kritisch in onze advisering en ondersteuning. Voor het aansturen van complexe opgaven leveren wij ervaren mensen.

Wat ga je doen
Voor de versterking van de lokale journalistiek in onze provincie zijn wij op zoek naar een kwartiermaker die initiatieven in de provincie, om journalistiek te versterken, ondersteunt. Omdat een goed bestuur en een gezonde democratie belang hebben bij een gezond journalistiek ecosysteem is in het coalitieakkoord 2019 - 2023 een onderzoek aangekondigd naar de pluriformiteit, toegankelijkheid en de vitaliteit van lokale en regionale media. In 2020 is door Provinciale Staten bovendien de ambitie gesteld om concreet aan de slag te gaan met de versterking van lokale en regionale journalistiek.

De kwartiermaker heeft de volgende taken:
Het agenderen bij gemeenten van het belang van lokaal nieuws en samenwerking van media als middel om de journalistiek te versterken.
Adviseert bij het stroomlijnen van afspraken en werkprocessen voor de regionale samenwerking van de journalistiek.
Maakt een uitwerking van de samenwerkingsvorm van RTV Utrecht in een mediacentrum als blauwdruk voor samenwerkende mediaorganisaties in gemeenten.
Het formuleren en uitzetten van een opdracht voor het opstellen van een praktische handreiking en een laagdrempelige toolbox voor digitale innovatie voor lokale media.
Het opstellen van een subsidieverordering

Wat verwachten wij
De kwartiermaker is in het bezit van de volgende kennis en vaardigheden:
Kennis van het journalistieke veld in de provincie Utrecht;
kennis van wet en regelgeving omtrent publieke omroepen uit de mediawet;
Erkent en onderschrijft het belang van regionale samenwerking voor publieke omroepen;
Kan hulpvragen van publieke omroepen vertalen naar een ondersteuningsbehoefte;
weet de weg in de ambtelijke besluitvorming;
Stemt af en werkt nauw samen met de partners in het veld;
Werkt zelfstandig en is ondernemend/initiatiefrijk.
Ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke organisatie
Een afgeronde HBO of WO opleiding.
Kennis van het opstellen van verordeningen voor subsidies is een pré.

Eisen
- De aangeboden kandidaat is akkoord dat deze opdracht voor 20 uur per week wordt uitgevoerd.
- CV is bij voorkeur maximaal 5 pagina's
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde opleiding Hbo- of Wo opleiding .
- De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort.
Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten.
- De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan waarin kennis van de wet en regelgeving omtrent de publieke omroep vereist is.
- De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in het medialandschap bij de overheid, mediabedrijven, kennisinstituten, koepelorganisaties of toezichthouders.

Shortlistcriteria
Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan waarin kennis van de wet en regelgeving omtrent de publieke omroep vereist is.
Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft werkervaring met het schrijven van plannen van aanpak, handleidingen, beleidsstukken of toolkits.
Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen of met lokale overheden waaruit blijkt dat je in staat bent om partijen aan je te verbinden of mee te nemen in een gemeenschappelijk doel.

Gesprekken worden in week 20 gevoerd.

Mondelinge ronde:
A. Persoonlijke eigenschappen
Persoonlijke eigenschap 1 Verbinder met helicopterview
Kan kansen ontdekken en omzetten in concrete acties.
Persoonlijke eigenschap 2 Politiek-bestuurlijke en omgevingssensitivitei
Persoonlijke eigenschap 3 Politiek-bestuurlijke en omgevingssensitiviteit
Persoonlijke eigenschap 4 Zelfstartend en pro-actief.
B. Vaardigheden
Vaardigheden 1 Je hebt inzicht in de posities van belanghebbende partijen, bent goed in staat om netwerkrelaties te onderhouden en om tot afspraken te komen.
Vaardigheden 2 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, hebt een vlotte pen en bent gericht op samenwerking.
Vaardigheden 3 Je kunt verbindingen leggen met verschillende inhoudelijke disciplines.
C. Kennis
Kennis 1 Inkoop- en aanbestedingsprocessen en juridische kennis.
Kennis 2 Wet en regelgeving omtrent de publieke omroep
Kennis 3 Van en over het medialandschap
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Mandy Blokhuis
085-0201022
mandy.blokhuis@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer