Beleidsadviseur Ouderenhuisvesting 20 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Amersfoort
Duur: 19-04-2021 t/m 18-10-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2x 3 maanden
Reageren voor: 15 april 2021

Opdrachtomschrijving
Het aantal (kwetsbare) ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Steeds meer van hen zullen lang zelfstandig thuis willen/moeten wonen.

Daarvoor is een aanpassing van de woningvoorraad en de ondersteuning en zorg nodig. In het Statement Wonen en Zorg, Deltaplan wonen en in het beleidskader inclusieve stad is hiervoor al een globale richting aangegeven. Bovendien is er een onderzoek uitgevoerd naar de huisvestingswensen van ouderen in Amersfoort.

Dit alles moet omgezet worden in concrete doelen en opdrachten. Voor de andere kwetsbare doelgroepen is al een uitvoeringsplan wonen en zorg opgesteld.

Op het gebied van wonen en zorg werken wij vanuit het programma intensief samen met de woningcorporaties, zorgaanbieders, collega's binnen de gemeente en andere betrokkenen uit zowel het fysieke als sociale domein. Met hen moet een uitvoeringsprogramma voor wonen en zorg voor (kwetsbare) ouderen worden opgesteld. Met daarin de hoofdlijnen van de opgave en de projecten die hieraan bijdrage. De nadruk ligt daarbij op wonen en de snijvlakken met de ondersteuning/zorg.

De uitkomsten uit het onderzoek Ouderenhuisvesting moet vertaald worden naar de woningbouwprogrammering/ wijkperspectieven.

Tijdens deze opdracht ben je het aanspreekpunt voor de ouderenhuisvestingsopgave

Kandidaatomschrijving
Een enthousiaste netwerker die gericht is om te komen tot resultaat met partijen samen. Die met een brede blik tot de kern van de zaak kan komen. Die dit resultaat goed kan verwoorden en er voor zorgt dat de uitkomsten geborgd worden in de organisaties, Pro actief en zelfstandig.

Een combinatie van beleidsadviseur, netwerker, projectleider

Eisen
- Je hebt een relevante afgeronde universitaire opleiding genoten.
- Je hebt recente relevante aantoonbare kennis op gebied van ouderenhuisvesting/zorg.

Gunningscriteria
- Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van woonzorgvisie of uitvoeringsprogramma's kwetsbare groepen of ouderen.
- Je hebt aantoonbare ervaring met in het opstellen van een programma/plan/overeenkomsten met meerdere partijen.
- Je hebt recente aantoonbare relevante werkervaring bij een of meerdere gemeenten.

Interviewplanning
De interviews via MS Teams zullen ZSM na sluitingsdatum van indienen offertes worden gepland.
Tijdens de verificatiegesprekken met de top-3 kandidaten zullen we gaan toetsen op kennis en kunde m.b.t. opgedane ervaring bij eerdere opdrachten.
Uren:
40
Dienstverband:
parttime

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Cheyenne Locadia
0850201022
Cheyenne.locadia@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer