DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior projectmanager "Langs Eem en Spoor" 28 u/w

Standplaats: Amersfoort
Duur: 12-04-2021 t/m 11-04-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 15 maart 2021

Afdeling programma's en projecten
De afdeling Programma's en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor procesmanagement. In het bijzonder programma- en projectmanagement.
Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed-gerelateerde zaken. Er werken zo'n 120 mensen, vast en ingehuurd. Er werken doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch.

Binnen de afdeling geven we leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaar toe.
Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners (zoals de gebruikers, eigenaren of andere betrokkenen - intern of extern). We doen dit voor het bestuur van de stad, maar ook met inwoners, ondernemers en honderden collega's uit de organisatie. Met de handen uit de mouwen. We maken het niet moeilijker dan nodig, maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. "We make it happen".

In verband met de grote ambities met betrekking tot onze binnenstedelijke opgaves, zoeken wij voor het programmateam Langs Eem en Spoor een zeer ervaren (senior) projectmanager.

Programma Langs Eem en Spoor
Projectmanagers, assistenten en adviseurs uit diverse (beleids) afdelingen werken samen om handen en voeten te geven aan het programma. De aan te stellen projectmanager functioneert vanuit de afdeling Programma's en Projecten als volwaardig lid in het programmateam. Het programmateam wordt aangestuurd door een programmamanager.
Het gebied 'Langs Eem en Spoor' bestaat uit vijf grote deelgebieden die tegen het stadscentrum gelegen zijn. Dit zijn Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Ieder deelgebied bevindt zich in een eigen stadium van ontwikkeling. Er kunnen in totaal zo'n 4.000 woningen toegevoegd worden in de verschillende projecten in deze deelgebieden (gecombineerd met overige functies). Dit biedt de kans om een nieuw uniek bruisend gebied toe te voegen met functies als wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De vijf deelgebieden dienen in samenhang en integraal ontwikkeld te worden. En moeten daarbij de omliggende wijken versterken in plaats van uithollen.

De aan te stellen projectmanager zal met name ingezet worden op de deelprojecten Kop van Isselt en Trapezium.

Kop van Isselt
In het deelgebied Kop van Isselt heeft de gemeente begin 2020 een intentieovereenkomst gesloten met een groot deel van de grondeigenaren. Hierin hebben grondeigenaren en gemeente, met elkaar afgesproken gezamenlijk te onderzoeken of we tot een uitvoerbaar Ontwikkelkader voor de integrale herontwikkeling van de Kop van Isselt kunnen komen. Deze zal naar verwachting medio 2021 door de raad worden vastgesteld. Onderdeel daarbij is ook een aanzet op hoofdlijnen van de samenwerkingsvorm met de overige eigenaren in het gebied en een doorkijk naar de bijbehorende (financiële) afspraken die passen bij een integrale ontwikkeling, zoals het toedelen van het programma, verdelen van de kosten en afspraken over de collectieve opgaves. Dit zal in 2021 verder geformaliseerd worden.
Tegelijkertijd zal de planvorming van de ontwikkelvelden die als eerste aan bod kunnen komen, doorgaan. Na het vaststellen van het Ontwikkelkader zal begin 2021 ook de verder benodigde planologische procedure opgestart worden.

Trapezium
De Trapeziumlocatie is in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden een driehoekig terrein. Het vond zijn oorsprong in de ruimtelijke opzet die Rein Geurtsen rond de eeuwwisseling tekende. Er werd een groot bouwblok voorzien waarmee de gehele locatie vrijwel geheel met kantoorprogramma gevuld zou worden. Nadien zijn er andere invullingen verkend waarin wonen nadrukkelijk onderdeel van de opgave is en waarin de locatie in drie delen is opgedeeld. Hier geeft het huidige bestemmingsplan op hoofdlijnen richting aan.
Op het noordelijke deel wil de gemeente het nieuwe "Huis voor de stad" bouwen. De huidige eigenaar van de locatie wil vooral woningbouw op het resterende deel ontwikkelen. Dat laatste past niet in het huidige bestemkingsplan. De ontwikkeling van het stadhuis (de aansturing van deze opgave valt overigens niet in deze uitvraag, hiervoor is een aparte projectorganisatie opgericht) en van de rest van de locatie zijn weliswaar gescheiden projecten maar ze dienen wel parallel en in nauwe afstemming ontwikkeld te worden, bijvoorbeeld qua buitenruimte, verkeersafwikkeling en parkeren, maar mogelijk ook qua energieconcept.
Verwachting is dat het ontwerpproces voor het stadhuis 1 mei start, de bouw is voorzien van medio 2023 tot medio 2025.

Eisen:
- Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting sociale geografie, planologie, economie, rechten, bestuurskunde of soortgelijk
- Minimaal 4 jaar relevante werkervaring, duidelijk aangetoond op het cv, opgedaan in de afgelopen 8 jaar als senior projectmanager ingehuurd bij of in dienst van een gemeente

Gunningscriteria:
- Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In de motivatiebrief dient ingegaan te worden op de motivatie voor deze functie en voorts op de door ons voor deze functie verlangde competenties:
- omgevingsbewustzijn;
- problemen oplossen;
- samenwerken;
- goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
- Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring (duidelijk aangetoond en toegelicht op het cv) opgedaan in de afgelopen 8 jaar met vergelijkbare gebiedsontwikkelingen in binnenstedelijk gebied, waarbij bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid evenals ervaring met samenwerkingsvormen met marktpartijen een wezenlijk element van de opgave is geweest.
- Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring (duidelijk aangetoond en toegelicht op het cv) opgedaan in de afgelopen 8 jaar als senior projectmanager in dienst van of ingehuurd door een 50.000 + gemeente.

Profiel
We zoeken een senior projectmanager met zeer ruime ervaring met gebiedsontwikkeling en in het bijzonder met grotere binnenstedelijke opgaves. De ervaring betreft de ontwikkelkant, we zoeken dus niet een projectmanager die voornamelijk ervaringen heeft in openbare ruimte, verkeers- of soortgelijke projecten.
Ervaring in gebiedsontwikkeling met externe partijen ( grondeigenaren/projectontwikkelaars) en met bijzondere vormen van samenwerking (waarbij alle mogelijkheden van een PPS tot een bouwclaim-model nog open staan), is noodzakelijk.

De betreffende persoon moet voorts deze procesmatig gevoelige dossiers in de volle breedte en met een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen kunnen managen. En dit binnen budget en planning.
Hij / zij is overall verantwoordelijk en geeft daartoe leiding aan projectgroepen. Voorts is hij / zij aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s), marktpartijen en bewoners.

Samenvattend zoeken wij een zeer ervaren projectmanager met uitstekende procesmatige en communicatieve vaardigheden, met ruime ervaring met soortgelijke binnenstedelijke vraagstukken en samenwerkingsverbanden met partijen en met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.

Hoofdtaken
aansturen van (multidisciplinair samengestelde) teams en adviseurs;
opstellen van fasedocumenten en overige inhoudelijke en procesmatige documenten evenals het begeleiden van het besluitvormingsproces;
opstellen en bewaken van planningen en budgetten;
periodiek rapporteren over de voortgang van het project, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking;
in samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van de communicatiestrategie voor het project;
vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en betrokkenen

Interviewplanning
De verificatiegesprekken met de top-5 kandidaten worden gepland op 26 maart 2021 (via MS Teams).
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist