Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

strategisch adviseur huisvesting

Gaat het binnen de Belastingdienst om huisvesting, dan ben jij als strategisch adviseur de spin in het web. Je richt je op alle elementen van effectief huisvesten." Karel Fluit, hoofd facilitaire productontwikkeling bij de Belastingdienst.

De unit Huisvesting, Facilitaire ontwikkeling en Advies (HFA) ontwikkelt beleid op het gebied van huisvesting, facilitaire dienstverlening en pandgebonden arbo. Wij creëren de fysieke werkomgeving van onze klanten en het vervoer eromheen. De fysieke werkomgeving omvat alle plaatsen waar onze klanten hun werk kunnen doen. Maar we pakken ook andere activiteiten op die te maken hebben met huisvesting. Zo implementeren we masterplannen en fungeren we als gemandateerd opdrachtgever en programmamanager. Ook onderhouden wij de relatie met het Rijksvastgoedbedrijf. De unit HFA bestaat uit zeven teams. Dit zijn: Ondersteuning Facilitair Proces; Facilitaire Productontwikkeling 1 en 2; Huisvestingsprogrammamanagement; Kwaliteit en Beheer; Processen, Informatie en Administratie; HFA advies.

Als strategisch adviseur huisvesting ben je betrokken bij en adviseer je over vastgoedbeslissingen. Deze gaan bijvoorbeeld over de huisvestingsbehoefte en de inzet van kantoorlocaties van de Belastingdienst en andere afnemers. Je zorgt voor de vertaling van complexe, met elkaar samenhangende, (strategische) beleidsonderwerpen op het gebied van huisvesting.

Je woont interne en interdepartementale overleggen bij en zit deze waar nodig ook voor. Dit doe je namens het Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD). Je buigt je ook over de masterplannen huisvesting Rijksoverheid, en stelt waar nodig verzoeken tot wijzigingen op. Ook stel je hoogwaardige adviezen en annotaties op voor het afdelingshoofd HFA en het managementteam van SSO CFD.

Word jij de nieuwe collega van Karel? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Uren:
32 - 36
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wat wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 14
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4.831,- - €7.096,- (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

*Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Overige arbeidsvoorwaarden

Vaardigheden

  • Je hebt wo-niveau en een relevante achtergrond, bijvoorbeeld public governance.
  • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een gelijksoortige functie.
  • Je hebt kennis van het kantoren- en specialty-stelsel.
  • Je hebt een groot netwerk bij de Rijksoverheid op het terrein van huisvesting en facilities.
  • Je hebt een goede algemene kennis van de bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid en van huisvesting in het bijzonder.

Jouw competenties?

  • bestuurssensitiviteit
  • netwerken
  • overtuigingskracht
  • plannen en organiseren
  • samenwerken

Herken jij jezelf hierin?

Je hebt een grote mate van zelfstandigheid. Plus een groot verantwoordelijkheidsbesef: je voelt je

verantwoordelijk voor stevige advisering over strategische keuzes met betrekking tot huisvesting. Ook ben je in staat om sturing te geven aan een complex multidisciplinair besluitvormingsproces en draagvlak te creëren voor het huisvestingsprogramma.

Opleiding

Master/doctoraal

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.831,- tot € 7.096,-
Contract:
Parttime / Fulltime