DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coordinerend beleidsadviseur bevolkingszorg 28 u/w

Standplaats: Arnhem
Duur: 01-05-2021 t/m 01-05-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 9 april 2021

Opdracht omschrijving
De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van vijftien Gelderse gemeenten (Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar). Binnen dit verband werken de gemeenten samen met de parate diensten aan een veilige en gezonde leefomgeving en worden taken verricht met betrekking tot brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding, crisisbeheersing en handhaving van openbare orde en veiligheid. VGGM staat 24/7 klaar voor onze ruim 660.000 inwoners uit de 15 gemeenten. www.vggm.nl

Ter ondersteuning van de gemeentelijke processen bij rampen en crises is het regionale netwerkteam Bevolkingszorg ingericht en ondergebracht bij VGGM. Het team kent een coördinerend beleidsmedewerker, twee adviseurs en een medewerker ondersteuning en kenmerkt zich door een hechte collegiale samenwerking. Het team werkt samen met de collega's in de gemeenten en de collega's in het Veiligheidsbureau van VGGM.

Eind 2020 is de functie coördinerend beleidsadviseur vacant gekomen. Bevolkingszorg gaat zich de komende jaren verder ontwikkelen, evenals de regionale regie op de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Om ruimte te kunnen geven aan de ontwikkelingen op directie- en managementniveau wordt er voor gekozen de functie flexibel, op tijdelijke basis, in te vullen.

Verantwoordelijkheden
De coördinerend beleidsadviseur is voor en met het team verantwoordelijk voor de taakuitvoering van het regionaal netwerkteam bevolkingszorg, de samenwerking met de gemeenten en de samenwerking in het veiligheidsbureau van VGGM. De coördinerend beleidsadviseur is eerste aanspreekpunt voor het team, vertegenwoordigt het team en legt verantwoording af over het team en de werkzaamheden.

De coördinerend beleidsadviseur is het eerste aanspreekpunt voor de coördinerend functionaris en het verantwoordelijk afdelingshoofd binnen VGGM.
De coördinerend beleidsadviseur adviseert over de doorontwikkeling van Bevolkingszorg in het licht van regionale en landelijke ontwikkelingen en visies.
De coördinerend beleidsadviseur organiseert met en voor het regionaal netwerkteam de werkzaamheden, stelt prioriteiten en rapporteert over resultaten aan de coördinerend functionaris en het afdelingshoofd.
De coördinerend beleidsadviseur participeert inhoudelijk in de werkzaamheden van het regionaal netwerkteam en de multidisciplinaire samenwerking binnen VGGM; hij/zij geeft leiding aan projecten.
De coördinerend beleidsadviseur neemt deel aan het MT Veiligheidsbureau en vertegenwoordigt daar de kolom Bevolkingszorg.

Eisen:
- De kandidaat beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO/WO opleiding (bij voorbeeld bestuurskunde, rechten of integrale veiligheidskunde) en een WO werk- en denkniveau.
- De kandidaat heeft aantoonbaar recente ervaring - in de periode 2018 tot heden - met werkzaamheden bevolkingszorg (gemeentelijke crisisbeheersing) bij één of meerdere gemeenten en/of in regionale samenwerking.
- De kandidaat heeft aantoonbaar recente ervaring - in de periode 2018 tot heden - met (strategische) advisering op het beleidsveld bevolkingszorg.
- De kandidaat heeft aantoonbaar recente ervaring - in de periode 2018 tot heden - met coördinerende taken/werkzaamheden in een klein team ('als meewerkend voorman'), bij voorkeur op het beleidsveld bevolkingszorg.
- De kandidaat heeft aantoonbaar recente ervaring - in de periode 2018 tot heden - met het werken in een netwerkomgeving, bij voorkeur op het beleidsveld bevolkingszorg.
- De kandidaat kan zelfstandig en collegiaal functioneren in netwerkverband en beschikt over voldoende sensitiviteit om afstemming te zoeken wanneer er sprake is van afbreukrisico's voor zijn/haar leidinggevende(n) en/of het regionaal netwerkteam.

Gunningscriteria Kwaliteit:
- De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met werkzaamheden bevolkingszorg, in een coördinerende functie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden (geef aan wat concreet is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost). 30%
- De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met (complexe) strategische advisering op het werkgebied openbare orde en veiligheid aan te tonen met praktijkvoorbeelden (geef aan wat concreet is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost). 30%
- De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het tot stand brengen van resultaten in een (complexe) netwerkomgoverbeving (waaronder het realiseren van samenwerking, het hebben van overtuiging, het overbruggen van tegenstellingen) aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 20%
- De kandidaat heeft een duidelijke en uitgesproken motivatie bij de opdracht en de uitvoering daarvan. De kandidaat maakt helder wat hem/haar aantrekt in de opdracht, hoe hij/zij invulling aan de opdracht gaat geven en waarom hij/zij naar eigen mening een geschikte kandidaat is. 20%

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op woendag 21 april 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist