Senior Technisch Manager

Solliciteer op de website van de werkgever

Het project Schakel Achterhoek – A1 N346 Lochem omvat een ca. 4 km lange nieuwe regionale weg aan de noordoostzijde van de stad Lochem. De weg voorziet in een nieuwe, vervangende, oeververbinding over het Twentekanaal en een veilige en betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en het stationsgebied. De nieuwe N346 is de verbindende schakel in het provinciale netwerk en zal het centrumgebied van Lochem ontlasten. Een duurzame ruimtelijke inpassing is mede een belangrijk doel van het project. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase van de aanbesteding, het provinciale inpassingsplan is onherroepelijk. Voor deze fase van de afronding van het contractdossier, vervolgens de aanbestedingsfase en de realisatiefase zijn wij op zoek naar een senior technisch manager, voor de periode van 1 juni 2020 t/m 31 mei 2021. Met de optie tot verlengen met zeven maal een periode van een half jaar.

Als senior technisch manager beschik je over doorleefde en aantoonbare ervaring met een breed spectrum aan feiten en omstandigheden die optreden bij de totstandkoming van een complex GWW-project. Je beschikt over een integrale blik en bent specifiek aanspreekbaar op technische aspecten en je beheerst het snijvlak van contract en techniek en weet met een tactvolle en tegelijk doortastende houding tot het gevraagde resultaat te komen. Voor de inrichting van de organisatie aan opdrachtgeverszijde hanteert de provincie het model van integraal projectmanagement (IPM).

De technisch manager is verantwoordelijk voor de aansturing van het uitvoeringsteam aan opdrachtgeverszijde en werkt nauw samen met diverse vakdisciplines / rollen. De technisch manager vormt een schakel tussen het omgevingsmanagement en de contractbeheersing in tijd, geld, scope en kwaliteit.

Verantwoordelijkheden:

 • Vertalen van technische eisen naar functionele contractspecificaties;
 • In nauwe samenwerking met de contractmanager aansturen en succesvol afronden van de aanbestedingsprocedure;
 • Het bewaken van de technische kwaliteit in de Ontwerpfase en Uitvoeringsfase;
 • Het toetsen van de ingediende ontwerpen;
 • Het coördineren van de (technische) toetsspecialisten;
 • Het bewaken van de tijdige terugkoppeling door de toetsspecialisten in samenwerking met de contractmanager;
 • Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer tijdens de realisatie van het werk (onder verantwoordelijkheid van de teammanager Ontwerp en Realisatie Werken).

De technisch manager stuurt zelfstandig een team aan van inhoudelijk deskundigen en dient de output die zijn team genereert te kunnen plaatsen en toepassen binnen de contractuele verhoudingen met de opdrachtnemers. De technisch manager werkt nauw samen met de contractmanager en opereert binnen en volgens de overeengekomen werkprocessen.

Uren:
40

Over de werkgever

Een aantrekkelijk werkklimaat helpt medewerkers om goede prestaties neer te zetten. Dat is de stellige overtuiging van de provincie als werkgever. Of je nu aan het begin staat van je loopbaan of al enige stappen hebt gezet. Daarom doen ze hun best een moderne werkgever te zijn. Vooral door te investeren in een gezonde werkplek, stimulerend leiderschap, flexibele arbeidsvoorwaarden met aandacht voor de balans tussen werk en privé en aantrekkelijke leer- en ontwikkelperspectieven. Daar tegenover staat dat ze wél wat van hun medewerkers verwachten. Werken bij de provincie Gelderland vraagt een goede antenne voor signalen uit de maatschappij en een actieve houding. Je bent je bewust van je verantwoordelijkheden. Bij wat je doet, vraag je je steeds af wat het beste is voor de Gelderse samenleving.

Wat wij bieden

 • Zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden;
 • De kans om te werken op een groot integraal project;
 • Flexibiliteit;
 • Een zeer prettige opdrachtgever.

Vaardigheden

 • Afgeronde HBO opleiding Civiele Techniek of een afgeronde HBO opleiding in een vergelijkbare richting, aangevuld met minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Civiele Techniek;
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2020) als technisch manager binnen een IPM-team, binnen de voorbereidings- en realisatiefase van multidisciplinaire infraprojecten, waarvan civiele kunstwerken een substantieel onderdeel waren;
 • Ervaring met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van complexe infrastructurele geïntegreerde contracten (UAV-gc 2005) en de systeemgerichte contractbeheersing;

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Wouter Gubbels 026 702 44 90

Is dit de vacature die perfect aansluit bij jouw kracht? Solliciteer dan direct via

vast
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later