DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Applicatiebeheerder 36 u/w

Standplaats: Rotterdam
Duur: 1-1-2022 T/M 31-12-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 21 oktober 2021

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Opdracht omschrijving
Binnen productielijn bedrijfsvoering houden wij ons bezig met het bouwen/onderhouden van bedrijfsvoeringapplicaties. In Rotterdam zit een team enthousiaste applicaties beheerders die voor diverse clusters de technische inrichting van deze applicaties voor hun rekening neemt.

Binnen Cluster FM ( facilitair management ) is er een programma Fysieke Toegangsbeveiling. Daarvoor gaat dit team het applicatiebeheer doen. Hiervoor hebben we extra capaciteit nodig om deze beheer taken uit te voeren.

Tevens ben je bereid mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een Ops-team van de Politie. Het team werkt volgens de Agile-methode.

De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op verschillende platformen zoals, Windows en Linux. Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling.

Doelstelling
Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;
Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen;
Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;
Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);
Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie;
Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties;
Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.

Verantwoordelijkheden
Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;
Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;
Verbeteren van het monitoringsproces;
Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid.

Contacten
Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven;
Met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten;
Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie;
Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

Het verificatiegesprek zal z.s.m. na het beoordelen van de ontvangen offertes plaatsvinden.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.

Eisen
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
Eis 2. De kandidaat heeft In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers).
Eis 3. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van web georiënteerde applicaties.
Eis 4. De kandidaat is bereid om in piketdiensten te participeren.
Eis 5. Vereiste (gedrags)competenties/vaardigheden:
Coaching: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.

Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen om
uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt
vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd / uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek.

Gunningscriteria (wensen)
Wens 1. De kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team, met CI/CD, SQL/Powershell en databasebeheer. 40 %
Wens 2. Bij voorkeur heeft de kandidaat in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met de platformen Linux en/of Windows. 20%
Wens 3. Bij voorkeur heeft de kandidaat minimaal twee jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van van middleware zoals ISS (Internet Information Services). 20%
Wens 4. Bij voorkeur heeft de kandidaat in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving. 15%
Wens 5. Bij voorkeurs heb je minimaal een afgeronde vierjarige HBO-opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma. 5%
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist