DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur projectbeheersing (9) 36 u/w

Standplaats: Utrecht en Rotterdam.
Duur: 01-10-2021 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2x maximaal 12 maanden na afloop initiële einddatum.
Reageren voor: 8 september 2021

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland

Opdrachtomschrijving
Omschrijving programma
Het programma Caribisch Nederland tracht op een robuuste en flexibele manier uitvoering te geven aan de infrastructurele projecten in de Caribisch Nederland. De projecten hebben betrekking op de luchthavens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook wordt er binnen het programma een aantal projecten uitgevoerd om erosie tegen te gaan op Sint Eustatius en de mogelijke uitbreiding van de zeehaven. Daarnaast komen er met enige regelmatig adviesvragen uit Caribisch Nederland binnen waar het programmateam voor aan de lat staat. Het betreffen projecten die reeds in uitvoering zijn, maar ook projecten in de voorbereiding. Door de betreffende projecten onder een programma uit te voeren kan RWS snel acteren, zijn we flexibel, kunnen we met beperkte inzet kwaliteit leveren en kunnen de projecten beter van elkaar leren. Voor deze werkzaamheden wordt nauw samengewerkt met verschillende partijen in Nederland en Caribisch Nederland.

Organisatorische indeling
Het project valt onder Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO). Het kernteam bevindt zich in Nederland. Een groot aantal partijen waar mee wordt samengewerkt binnen het programma bevindt zich in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba). De Adviseur Projectbeheersing ondersteunt het kermteam vanuit Nederland.

Omschrijving taken
Als Adviseur Projectbeheersing bent je werkzaam voor het programma Caribisch Nederland.
Binnen Rijkswaterstaat werken we in mulitidisciplinaire teams; voor elke opdracht die we uitvoeren werken we met een Integraal ProjectmanagementTeam (IPM-team). De vijf disciplines binnen zo'n team zijn projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement. De discipline Projectbeheersing is, onder aansturing van de Manager Projectbeheersing, verantwoordelijk voor de integrale beheersing binnen de projecten. De focus ligt daarbij op de aspecten: scope, tijd, geld, kansen en risico's, planning, informatie, kwaliteit en documentatie in alle verschillende project fases.
Als Adviseur Projectbeheersing richt je je op meerdere aspecten van de discipline Projectbeheersing, te weten planning-, kansen en risico-, documentmanagement, informatiemanagement, SAP-beheer, verslaglegging, etc..
Voor deze opdracht zoeken we een kandidaat met ervaring en kennis op het gebied van projectbeheersing en in ieder geval risico management, planningsmanagement, Connect en SAP.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het opstellen, bewaken en actualiseren van de planning;
- Het inplannen van overleggen, het zorgdragen voor verslaglegging hiervan en het naleven van de acties die uit de overleggen voortkomen;
- Risico- en kansenmanagement;
- Daarnaast draag je zorg voor document management met behulp van Connect;
- Bijdrage leveren aan project/ programmarapportages;
- Beheer van SAP.

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde MBO opleiding in financiële, economische, bedrijfskundige richting of vergelijkbaar
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectbeheersing
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met risico management, SAP, opstellen & bewaken van rapportages, opstellen & bewaken van planningen en document management
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met infrastructurele projecten
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met documentbeheer met behulp van Connect
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met financieel management in SAP
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het werken in een projectomgeving waar het IPM-model wordt gehanteerd
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met een planningstool

Meest essentiële competenties
- Zelfstandig;
- Communicatief vaardig;
- Pragmatische instelling;
- Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
- Flexibiliteit en een proactieve werkhouding;
- Politiek sensitief.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden te zijn vermeld.
- Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
- De werkervaring/ kennis zoals gevraagd in de eisen moet middels concrete voorbeelden en toelichting duidelijk zijn benoemd.
- De werkervaring/kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn.

Aanleveren na gunning
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist