DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Sociale Basis met coordinerende taken 32 u/w

Standplaats: Plein 40-45, 1, 1064SW, AMSTERDAM
Duur: 20-09-2021 t/m 20-09-2022
Optie tot verlenging: Ja, tot 20-09-2023
Reageren voor: 12 augustus 2021

Functieomschrijving
De Adviseur sociale basis voert de regie op inhoud en proces voor subsidies op het deelgebied van maatschappelijke dienstverlening en jeugd, en heeft daarnaast (project-)coördinerende taken.

Werkzaamheden
• Verantwoordelijk voor het toegewezen budget Jeugd en de werkzaamheden die daar uit voortkomen.
• Zorgdragen voor inhoudelijke afstemming binnen het team jeugd.
• Inhoudelijk bijdrage leveren aan de beleidsrealisatie van het jeugd- en jongerenwerk, specifiek ten aanzien van de doorontwikkeling van het kinderwerk.
• Intermediair zijn tussen de teammanager Sociale Basis en het team Jeugd.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Amsterdam Nieuw West is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil.

Het stadsdeel Nieuw West bestaat uit de gebieden: De Aker, Sloten, Nieuw-Sloten, Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijk, Osdorp en Slotervaart. Het groene, multiculturele Nieuw West wordt gekenmerkt door tientallen broedplaatsen, heel veel nieuwe jongerenwoningen, steeds meer hippe koffietentjes en een uitbundig nachtleven.

De gebiedspool levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma's en projecten in het stadsdeel. Primair in samenwerking met de gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en directies mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij te dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams.

Afhankelijk van vervangende omstandigheden kan de opdracht korter zijn dan een jaar. Edoch, eveneens kunnen soortgelijke omstandigheden ervoor zorgen dat er een tweede termijn (verlenging) komt.

Eisen
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
- Geef in maximaal 1A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met het coördineren van taken binnen een team.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring als adviseur binnen een gemeentelijke organisatie.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met financiële processen binnen een bestuurlijke omgeving.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met subsidieprocessen in het algemeen, maar bij voorkeur binnen een bestuurlijke omgeving.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het Amsterdamse beleid op het gebied het sociaal domein, in het bijzonder de "Sociale Basis" en het Jeugdbeleid.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring binnen een Stadsdeel in de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring binnen een Stadsdeel in de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat is bij voorkeur communicatief sterk. Dit kan beoordeeld worden door de opdrachtgever tijdens het interview, indien uitgenodigd.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega's waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist