UWV

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Controller/Accountant Financiëel Economische Zaken

Wat je gaat doen

Het team Premiestelling, Prognoses en Fondsbeheer houdt zich in brede zin bezig met financiële ramingen van de wetten die UWV uitvoert (de uitkeringslasten, re-integratie uitgaven en premiebaten). Het team draagt bij aan belangrijke afdelingsproducten zoals de begroting en de jaarverantwoording. We geven inzicht in de vermogensontwikkeling van de fondsen waaruit deze wetten gefinancierd worden en premies worden vastgesteld. Hiermee is het team binnen UWV en voor het ministerie van SZW een belangrijke gesprekspartner bij beleidswijzingen van SZW. Meepraten over beleidswijzigingen en het onderhoud/ontwikkeling van de modellen zijn dan ook belangrijke taken van het team.
De belangrijkste werkzaamheden van de kwantitatief econoom/accountant binnen het team Premiestelling, Prognoses en Fondsenbeheer zijn:

 • Het leveren van een groot aandeel in het opstellen van tertaalverslagen op het gebied van de programmakosten (grote geldstroom).
 • Het leveren van een groot aandeel in het opstellen van de jaarrekening op het gebied van de programmakosten.
 • Het opstellen van beoordelingsmemo’s ter verklaring van de cijfers t.b.v. de accountantscontrole.
 • Aanpassing administratie UWV aan nieuwe wet- en regelgeving.
 • Het uitvoeren van ad-hoc analyses.
 • Zorgen voor draagvlak voor de geadviseerde keuzes en adviezen.
 • Vertegenwoordigen van het team naar buiten toe, in het bijzonder richting het ministerie van SZW, als specialist op het vakgebied.
 • Het leggen van nieuwe contacten en onderhouden van bestaande contacten buiten de organisatie (bijvoorbeeld SZW, CPB, sociale partners, Verbond van Verzekeraars, branchevertegenwoordigers en externe accountants) die voor de ontwikkeling van het team van belang zijn.
 • Het leggen van nieuwe contacten en onderhouden van bestaande contacten binnen de organisatie zoals de divisies, stafdiensten en AD.
Wat we van je verwachten

Een econoom/accountant met een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van economie/accountancy of vergelijkbaar. Je hebt bij voorkeur kennis van sociale zekerheid en openbare financiën. Je hebt ervaring met rapporteren en verantwoorden. Je beschikt over goede adviesvaardigheden, die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers/management. Daarnaast leg je snel contacten en ben je in staat een goede vertrouwensrelatie op te bouwen. Je bent in staat om een aanjagersrol binnen het team te vervullen, je eigen werkzaamheden goed te verkopen en om mensen buiten het team (zowel intern als extern) zoveel mogelijk te betrekken bij onze werkzaamheden. De functiegroep is afhankelijk van je werkervaring.
Wij bieden:

 • een baan met impact (van belang voor het imago van UWV), die er mede voor zorgt dat de rest van de organisatie kan functioneren;
 • op een afdeling met de ambitie om die resultaten steeds verder te verbeteren.
Wat je van ons kan verwachten

Afhankelijk van je opleidingsniveau en werkervaring, kan er gebruik worden gemaakt van een aanloopschaal.

UWV biedt naast een uitdagende baan uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, een dertiende maand, een keuzeplan arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling. Het betreft een fulltime functie, waarbij in eerste instantie een dienstverband voor een jaar wordt aangegaan.

Minimum aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 38

Minimumsalaris € 3713
Maximumsalaris € 6151

Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur

Iets meer over Financieel Economische Zaken binnen ons bedrijf

Financieel Economische Zaken (FEZ) verzorgt de informatie voor de beheersing van UWV en haar programma’s. Onder deze beheersing wordt verstaan: de sturing op doelen, het volgen van de mate van behalen van deze doelen en de verantwoording daarover. Daarnaast adviseert en ondersteunt FEZ de Raad van Bestuur en de directies bij het realiseren van de UWV doelstellingen vanuit financieel economisch perspectief.

Planning, Control & Analyse (PC&A)
Onderdeel van FEZ is de afdeling PC&A. Deze afdeling is de concerncontroller voor de Raad van Bestuur (RvB) en biedt op alle niveaus binnen de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de processen. Hierbij is de vertaling van interne en externe ontwikkelingen naar het vakgebied Business Control & Kwaliteit van groot belang. Van daaruit worden concern- of divisie-brede, richtinggevende alternatieven en oplossingen ter voorbereiding van inhoudelijke beleid- en besluitvorming en prestatiebeoordeling door de RvB of directies geformuleerd. De controller is werkzaam voor de directie FEZ, de afdeling PC&A en binnen het team Premiestelling, prognoses en fondsbeheer.

Uren:
32 - 38
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.713,- tot € 6.151,-
Contract:
Parttime - Fulltime