DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectmedewerker programma Leefbaar Platteland 16-28 u/w

Standplaats: Zwolle (en voorlopig i.v.m. RIVM maatregelen vanuit huis)
Duur: 07-06-2021 t/m 06-06-2022
Optie tot verlenging: In overleg
Reageren voor: 12 mei 2021

Organisatie
Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke thema's zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie

Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Project
GS heeft in het haar coalitieprogramma de ambitie opgenomen om een 'actieplan leefbaar platteland' op te stellen. Het actieplan moet een bijdrage leveren aan het vitaal houden van het platteland. Enerzijds heeft het actieplan tot doel de kracht van het platteland te versterken en benutten. Anderzijds wordt het platteland geholpen zich voor te breiden op grote veranderingen en transities in het landelijk gebied.

In juni 2020 heeft PS het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland unaniem vastgesteld. De komende jaren werken we aan een Provinciale Plattelandsagenda, het versterken en uitbreiden van het netwerk en stellen we subsidie beschikbaar.

Opdracht omschrijving
Ter ondersteuning van de uitvoering van het investeringsvoorstel zoeken we een projectmedewerker. Voor deze uitvraag ligt de nadruk op het begeleiden van initiatieven;
1. het begeleiden van initiatieven bij het aanvragen van subsidie
2. eerste aanspreekpunt zijn voor een aantal initiatieven vanuit de subsidieregeling leefbaar platteland
3. het mede organiseren van een aantal netwerkbijeenkomsten

In overleg met de projectleider maak je een plan van aanpak om deze acties in uitvoering te brengen.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Wat ga je doen?
- Je bent projectmedewerker van het project Leefbaar platteland. Binnen de projectgroep heb jij de volgende taken:
- Je bent medeverantwoordelijk voor de subsidieregeling leefbaar platteland:
- Je helpt initiatiefnemers op weg en begeleidt ze waar nodig, zowel bij het aanvragen van subsidie als in hun vervolgtraject
- Je organiseert netwerkbijeenkomsten
- Je betrekt collega's bij de aanvragen leefbaar platteland en zorgt voor de verbinding

Eisen
- Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
- Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO opleiding op het gebied van sociale geografie, communicatie, bestuurskunde of vergelijkbare opleiding.
- Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring als projectmedewerker of adviseur bij een overheidsorganisatie.
- Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring en daarmee over kennis van vraagstukken die spelen op het platteland, in het bijzonder vraagstukken rondom leefbaarheid en kan dit aantonen met een gedane opdracht.
- Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring met het begeleiden van initiatieven.

Gunningscriteria
- Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat, de door u verrichte werkzaamheden en de klanttevredenheid over de inzet.
- Externe heeft aantoonbaar in zijn werkzaamheden te maken gehad met de partners van de provincie Overijssel in het landelijk gebied.
- Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met het organiseren van bijeenkomsten.
- Externe heeft aantoonbare werkervaring opgedaan bij en/of in de provincie Overijssel.
- Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

Competenties
- daadkrachtig;
- organisatietalent;
- procesvaardigheden;
- inlevingsvermogen.

CV
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Interview
De interviews zullen plaatsvinden op woensdag 26 mei 2021 tussen 10:00 en 12:00 uur via TEAMS. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Inschrijver/Externe dient hier rekening mee te houden.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40
Dienstverband:
parttime

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist