DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

2x Softwareontwikkelaar Cleopatra 32 u/w

Standplaats: Weesperstraat, 113, 1018VN, AMSTERDAM
Duur: 01-05-2021 t/m 30-04-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 13 april 2021

Functieomschrijving
De afdeling Stedelijk Beheer van V&OR beschikt over eigen ICT-systemen en -applicaties waarmee data worden vergaard in de openbare ruimte. Een ervan is de softwareapplicatie 'Cleopatra' voor het geautomatiseerd handhaven van inrijdverboden in gebieden in de stad waar de toegang aan bepaalde categorieën gemotoriseerd verkeer door de gemeenteraad is ontzegd (op basis van kentekenherkenning). Het gaat met name om de milieuzones, maar ook de onderdoorgangen (fiets- en voetgangerspassages) van het Rijksmuseum en het Centraal Station, beperking zwaar verkeer in de grachtengordel en autoluwe delen van de stad enz. Voor het verder aanpassen van de software en het uitbreiden ervan ten behoeve van de milieuzones en de andere toepassingen zijn modules nodig voor allerlei zaken, zoals ontheffingen, koppelingen (camera's, dynamische bebording, DigID, E-herkenning, IDeal), toezicht en handhaving. Daarbij wordt bovendien gebruik gemaakt van een of meer ESB('s) (enterprise service bus), die ten behoeve van de diverse applicaties en datastromen geconfigureerd moet(en) worden. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft V&OR softwareontwikkelaars nodig.

Werkzaamheden
Het verder aanpassen van de software in teamverband onder leiding van de scrum manager ten behoeve van intelligente camerahandhaving in nauwe samenwerking met de systeembeheerders;
Het uitbreiden van de applicaties ten behoeve van de diverse toepassingen, zoals de business rules voor de nieuwe milieuzones, zwaar verkeer enz. en de koppelingen (dynamische bebording, camera's, DigiD, eHerkenning) enz.;
Analyseren en onderhouden van afhankelijkheden met andere technische voorzieningen (VPN, servers etc.);
Aanpassen van de technische configuratiebestanden;
Het borgen van de beveiliging van de applicaties;
Presenteren van de uitgevoerde werkzaamheden aan de business tijdens de demo's;
Opstellen van de documentatie behorend bij de applicatie.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Verkeer en Openbare Ruimte staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Want Amsterdam groeit. De stad wordt drukker én dichter. In centrumgebieden is minder ruimte, terwijl bewoners en bezoekers intensiever gebruik maken van de openbare ruimte om te sporten, te ontmoeten, te werken en te ontspannen. Dat vraagt om keuzes in de drukke gebieden en bij gebiedsontwikkeling, maar ook om een impuls voor de openbare ruimte van de stad. Verkeer en Openbare Ruimte werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Zo is Verkeer en Openbare Ruimte de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Ook stelt het kaders op voor de bereikbaarheid en de openbare ruimte.

Eisen:
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met Java ontwikkeling.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Graag GEEL arceren.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met: Spring Framework, JPA en Hibernate. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Graag GEEL arceren.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken in teamverband als ICT-ontwikkelaar. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Graag GEEL arceren.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Aurelia (javascript front-end frameworks ). Deze ervaring moet duidelijk zichtbaar uit het CV naar voren komen. Graag GEEL arceren.
- De aangeboden kandidaat heeft een aantoonbare bijdrage geleverd als programmeur aan het opleveren van een werkend ICT-systeem voor een overheidinstantie.
Deze ervaring moet duidelijk zichtbaar uit het CV naar voren komen. Graag GEEL arceren.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het programmeren en inrichten van koppelingen met derde partijen (op basis van WSDL en OpenAPI, zowel als consumer en als producer). Deze ervaring moet duidelijk zichtbaar uit het CV naar voren komen. Graag GEEL arceren.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met complexe vraagstukken, werkvelden, politieke context en WCAG. Deze ervaring moet duidelijk zichtbaar uit het CV naar voren komen. Graag GEEL arceren.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het (door)ontwikkelen van systemen voor gebiedstoezicht en/of handhaving op basis van ANPR-camera's.
Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Graag geel arceren.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met WCAG.
Het aantal jaren ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv. Graag geel arceren.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist