DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Teammanager Informatievoorziening 32-36 u/w

Standplaats: Arnhem
Duur: 24-03-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, 4x maximaal 6 maanden
Reageren voor: 11 maart 2021

Opdracht omschrijving
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 660.000 inwoners uit de 15 gemeenten. Op dit moment is de organisatie uitgebreid met de projectorganisatie Corona die zorgt draagt voor het testen, traceren en vaccineren in de regio. www.vggm.nl.

Binnen de sector bedrijfsvoering is afdeling informatievoorziening en ICT (I&I) verantwoordelijk voor de informatievoorziening. De afdeling bestaat uit 2 teams. Team ICT en team informatievoorziening (IV). In verband met additionele werkzaamheden door o.a. Corona-ontwikkelingen zoekt VGGM voor het team IV een tijdelijke teammanager.

Doelstellingen van afdeling I&I voor 2021 zijn: het beschikbaar stellen van (geïntegreerde) managementinformatie, het professionaliseren van functionbeel beheer, het vorm geven van informatiebeheer (archief) en het vervangen van de servicemanagement applicatie. De afdeling bereidt zich voor op het beheren van Office365 met MS Teams en sharepoint.

Als teammanger ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de professionals en bewaak je de kwaliteit van de dienstverlening. In samenwerking met onze klanten help je de dienstverlening te verbeteren en onze (interne) processen efficiënter te maken. Samen met de ICT-manager en de afdelingsmanager vorm je het Managementteam van I&I. Jouw team bestaat uit bijna 20 medewerkers waarvan een deel extern (inhuur) en ook nieuwe medewerkers die bevlogen zijn om de doelstellingen te bereiken. Je rapporteert aan de afdelingsmanager I&I.

Verantwoordelijkheden
- Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de professionals binnen de afdeling;
- Je vertaalt de doelstellingen naar de activiteiten en organiseert de juiste prioriteitstelling. Je stuurt op voortgang;
- Je signaleert mogelijke risico's en/of knelpunten en schakelt tijdig met de juiste collega's;
- Je denkt mee bij het verder inrichten en professionaliseren van de afdeling. Je ontwikkelt en implementeert verbetervoorstellen uit het inrichtingsplan;
- Je draagt zorg dat de ad-hoc aanvragen op het gebied van Corona op een juiste wijze binnen het team worden uitgezet.

Eisen
- Je beschikt aantoonbaar over bedrijfsmatig inzicht en hebt recent (2016 - heden) minimaal 3 jaar leiding gegeven aan een team van minimaal 10 professionals binnen een afdeling informatievoorziening. Onder professionals verstaan we onder andere: functioneel beheerders, technisch applicatiebeheerders, BI-specialisten, data engineers, medewerkers DIV en adviseur informatiebeheer.
- Externe heeft recente, in de periode 2016-heden, ervaring met het inrichten en/of professionaliseren van een team ICT-professionals. Het inrichten en professionaliseren moet betrekking hebben op het ontwerpen en borgen van werkprocessen en het werken onder architectuur.
- Externe heeft recent, in de periode 2016-heden, bijgedragen aan het ontwikkelen van beleid op het gebied van informatievoorziening en de realisatie hiervan. Je bent gewend om te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
- Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van informatiemanagement (of aantoonbaar vergelijkbaar).
- Je dient in het bezit te zijn VOG, profiel 45. Indien je in aanmerking komt voor de opdracht dan dien je direct een kopie van de VOG te overleggen.

Gunningscriteria
- Je hebt een coachende en verbindende manier van leidinggeven. De gemeenschappelijke waarden binnen afdeling I&I zijn samenwerking, ondernemerschap en een positieve, lerende houding. Je geeft ruimte maar ook richting wanneer omstandigheden daar om vragen. Je neemt de professionals mee in de veelheid aan ontwikkelingen en creëert/bewaakt draagvlak. Externe heeft oog voor potentieel van professionals en geeft passende uitdagingen om te binden en boeien. Externe beschrijft hoe hij/zij invulling geeft aan deze manier van leidinggeven. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden (geef aan wat concreet is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost).
- VGGM bereidt zich voor op de implementatie van MS365 met MS Teams, SharePoint, Debble en OneGov. Daarnaast loopt er ook project voor het ontsluiten van managementinformatie, het ontwikkelen van een datawarehouse. Na afronding van deze projecten moet de omgeving worden beheerd en ook flexibel meebewegen met de wensen van de organisatie. Dit alles volgens onze architectuurrichtlijnen. Externe geeft aan wat de ervaring met dit soort type projecten is, wat is concreet gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost.
- Naast ervaring in dagelijkse aansturing van de afdeling, ben je thuis in project- en programma management. Je begrijpt heel goed dat je "over muurtjes heen" moet kijken en programma's en projecten onderlinge afhankelijkheden hebben. Externe geeft aan wat de ervaring hiermee is, wat is concreet gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost.
- Je hebt een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht jou aanspreekt en wat jij hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken.

Competenties
1. Organisatiesensitiviteit
2. Uitstekende communicatieve vaardigheden
3. Doorzetter die stevig in zijn schoenen staat
4. Samenwerkingsgericht

CV
Je voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient contactgegevens van referenten in het CV op te geven.

Gesprekken
De interviews voor deze opdracht zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag 19 maart 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist