Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Vaktechnisch coördinator Inning

Functieomschrijving

“Mijn grootste uitdaging voor de komende jaren? Het helpen invlechten van de belangrijke en gewilde ‘menselijke maat’ binnen onze massale invorderingsprocessen. Zonder dat er op wat voor manier dan ook afbreuk wordt gedaan aan kwaliteit in de breedste zin van het woord.” Amir Moeni, vaktechnisch coördinator invordering.

In jouw rol als vaktechnisch coördinator (vaco) invordering ben je samen met je collega-vaco’s verantwoordelijk voor de vaktechnische infrastructuur van het cluster inning. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor medewerkers, collega’s regie en kwaliteit en het management in het geval van complexe vaktechnische casuïstiek of als uiteenlopende (invorderings)belangen in de inningsketen een rol spelen. Jij onderkent complexe middel- of keten overstijgende vraagstukken, analyseert ze en lost ze op. Daarbij kijk je over de grenzen van het inningslandschap heen. en voor het afstemmen van de casuïstiek (deze zin verwijderen). Je bent nauw betrokken bij toezichtsvraagstukken en handhavingsregie binnen het cluster inning en je signaleert mogelijke handhavingstekorten en inningsverliezen in de uitvoering. Je waarborgt de eenheid en uitvoering. Ook de coördinatie van vaktechniek en de borging van de vaktechnische kwaliteit van medewerkers behoort tot jouw verantwoordelijkheid.

Als vaco ben je ook een netwerker en je draagt bij aan de verbinding tussen de vaktechniek en het management. Je bent een belangrijke adviseur van het MT van het cluster en je signaleert en adviseert over vakinhoudelijke en procesmatige zaken, zowel gevraagd als ongevraagd. Daarbij heb je oog voor politieke gevoeligheden. De borging van vaktechnische kwaliteit voor alle innings- en transactieprocessen behoort ook tot jouw verantwoordelijkheid. Je hebt daarbij oog voor de belangen van de klant, burgers, ondernemers en specifieke doelgroepen en hun relatie met de Belastingdienst.

Zullen we zakendoen en word jij een nieuwe collega van Amir? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Jan de Haan, teammanager via 06 – 18 60 62 52.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 14
Salarisomschrijving In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4797 - €7046 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36