JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Adviseur Kennis en Innovatie

In deze senior positie krijg je de vrijheid om de functie op je eigen manier in te richten. Samen met je belangrijkste stakeholders formuleer je je eigen opdracht. Je verbindt informatie aan innovatie en profileert Sociaal Werk Nederland als belangrijke speler in het sociaal domein en levert een belangrijke bijdrage aan het professionaliseren van het sociaal werk. Je bent een goede netwerker, bent ondernemend en vervult een voortrekkersrol op belangrijke thema’s. Je ontsluit kennis en weet die te vertalen naar programma’s/projecten. Je bent een van de dragers van de organisatie en weet je adviseurs vroegtijdig te betrekken en in te zetten op de programma’s.

Je werkzaamheden zijn de volgende: * Verzamelen, analyseren en ontsluiten van de (langetermijn-)trends, actuele vraagstukken, en kennis over het sociaal werk en het brede sociale domein.
* Signaleren van behoeften en innovatiekansen bij leden en stakeholders.
* Vertalen van deze ontwikkelingen, kansen en behoeften naar mogelijkheden voor:
oPositioneren en profileren van de sector: aantonen van toegevoegde waarde van het sociaal werk.
oProgramma’s en projecten om leden te ondersteunen bij ontwikkeling en innovatie.oBeïnvloeden en aanjagen van onderzoeksprogrammering van leerstoelen, lectoraten en kennisinstituten in het sociaal domein.
* Opstellen van actieplannen op het gebied van kennis en innovatie in co-creatie met leden en stakeholders.
* Faciliteren en aansturen van programma-, project-, werk- en stuurgroepen.
* Bijdragen aan het versterken van de autoriteitspositie van Sociaal Werk Nederland.
* Adviseren, informeren en inspireren van de leden, bestuur, bureau en externe betrokkenen.* Realiseren van strategische allianties en verbindingen met leden, maatschappelijke partners, overheden, wetenschap en financiers.

Vaardigheden

* Je hebt een hbo- of wo-werk- en denkniveau.
* Je hebt meer dan 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol.
* Je hebt affiniteit met het sociaal domein en beschikt over een maatschappijvisie.
* Je hebt ervaring met programmamanagement en projectmatig werken.
* Je hebt visie op, kennis van en ervaring met veranderingsprocessen.
* Je weet hoe verenigingen/brancheorganisaties werken.

Gevraagde competenties:
* Ondernemerschap: je ziet en pakt kansen en gaat proactief te werk.
* Resultaatgericht: je bent vasthoudend en kunt anderen goed motiveren en stimuleren.* Analytisch vermogen: je bent onderzoekend ingesteld, begrijpt (complexe) vraagstukken, en onderscheidt hoofd- en bijzaken.
* Flexibiliteit: je bent veranderingsbereid en past situationeel je stijl/werkwijze aan.* Organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit: je doorziet verhoudingen en complexiteit en vindt het leuk in dit speelveld zaken voor elkaar te krijgen.
* Netwerken, verbinden: je weet relaties te onderhouden en weet deze relaties effectief in te zetten.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Sociaal Werk Nederland is de branchevereniging voor sociaal werk. De 500 lidorganisaties hebben samen ruim 50.000 sociaal werkers in dienst, waaronder maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, ouderenwerkers, buurtwerkers, schuldhulpverleners en sociaal raadslieden.Sociaal Werk Nederland schept de voorwaarden waaronder de leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Ze voorziet lidorganisaties steeds van actuele informatie, behartigt de collectieve belangen, sluit de cao af en bevordert kwaliteit, kennisontwikkeling en innovatie binnen de branche. Dit alles zoveel mogelijk in co-creatie met de leden en andere stakeholders zoals branche- en beroepsorganisaties, ministeries en kennisinstituten.
Sociaal Werk Nederland maakt zich sterk voor de sociale basis in Nederland. Die basis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers; de inwoners zelf, hun netwerken en sociale basisvoorzieningen. Samen dragen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving.
Sociaal Werk Nederland houdt kantoor in Utrecht. Met pakweg 20 medewerkers is het bureau een kleine maar energieke organisatie.Wat wij bieden

De functie is ingedeeld in schaal 11, maximaal € 6.414,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Het betreft een functie voor 32 uur p.w.

Uren per week: 32

Contract:

Een DISC assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en zal alleen bij serieuze kandidaten in de afsluitende fase worden ingezet.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986.