DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Applicatiebeheerder 36 u/w

Standplaats: Rotterdam
Duur: 01-01-2022 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 21 oktober 2021

Opdracht omschrijving
Binnen productielijn bedrijfsvoering houden wij ons bezig met het bouwen/onderhouden van bedrijfsvoeringapplicaties. In Rotterdam zit een team enthousiaste applicaties beheerders die voor diverse clusters de technische inrichting van deze applicaties voor hun rekening neemt.

Binnen Cluster FM ( facilitair management ) is er een programma Fysieke Toegangsbeveiling. Daarvoor gaat dit team het applicatiebeheer doen. Hiervoor hebben we extra capaciteit nodig om het huidige team uit te breiden.

Tevens ben je bereid mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een Ops-team van de Politie. Het team werkt volgens de Agile-methode.

De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op verschillende platformen zoals, Windows en Linux.
Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling.

Doelstelling
Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;
Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen;
Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;
Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);
Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie;
Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties;
Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.

Verantwoordelijkheden
Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;
Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;
Verbeteren van het monitoringsproces;
Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid.

Contacten
Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven;
Met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten;
Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie;
Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

Opleiding
HBO-diploma in de richting IT.
Certificering op Microsoft, linux en .NET zijn een pre.

Professionele kennis en werkervaring
De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van web georiënteerde applicaties;
Ervaring met het inrichten, configureren en werken met diverse middleware zoals IIS (Internet Information Services);
Ervaring met Microsoft Server is een pré;
Ervaring met Linux (Red Hat) is een pré;
Kennis van databasebeheer;
Ervaring met tooling als Jira/Confluence, GIT, monitoringtools, CI/CD, performancetuning, e.d.;
Kennis van en ervaring met SQL-scripts en of Powershell;
Ervaring met PowerShell ISE en Microsoft Visual Studio;
Bekend met het werken in een agile omgeving (Scrum);
Ervaring met het werken in een DevOps team;
De kandidaat is bereid om in piketdiensten te participeren.

Gunningscriteria (wensen):
- De kandidaat heeft bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team, met CI/CD, SQL/Powershell en databasebeheer.
- Bij voorkeur heeft de kandidaat in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met de platformen Linux en/of Windows.
- Bij voorkeur heeft de kandidaat minimaal twee jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van van middleware zoals ISS (Internet Information Services).
- Bij voorkeur heeft de kandidaat in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving.
- Bij voorkeurs heb je minimaal een afgeronde vierjarige HBO-opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma.

Competenties:
Coachen
Initiatief
Klantgerichtheid
Leervermogen
Overtuigingskracht
Probleemanalyse
Samenwerken

CV eis:
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist