DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Technisch Manager N2000 Landgoederen Oldenzaal 16-24 u/w

Standplaats: Zwolle en veldbezoeken in Oldenzaal ( en i.v.m. RIVM maatregelen voorlopig vanuit huis)
Duur: Ja, 02-06-2021 t/m 31-05-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 20 mei 2021

Organisatie
De technisch manager gaat formeel deel uitmaken van het team NM-projecten (NMPU) van de eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel.

In de projectorganisatie maakt de technisch manager onderdeel uit van het IPM team van Landgoederen Oldenzaal. Dat zijn de gebieden die buiten de bestaande natuurgebieden liggen en nader ingericht moeten worden.

Project
In het Natura2000 gebied Landgoederen Oldenzaal, wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave Natura2000 gewerkt aan het realiseren van de in het beheerplan beschreven doelen. Het beheerplan is in 2016 vastgesteld en beschrijft 3 beheerplanperiodes van 6 jaar. In de eerste en tweede beheerplan periode dienen de meeste maatregelen te zijn uitgevoerd.

Meer informatie over het project is na te lezen op de website: Landgoederen Oldenzaal - Provincie Overijssel

Opdracht omschrijving
De technisch manager gaat voor Landgoederen Oldenzaal aan het werk in een lopend, in 2015 gestart, gebiedsproces.

In dit gebiedsproces is in beeld gebracht wat er nodig is om de betreffende natuurdoelen te behalen. Dat heeft geresulteerd in een Provinciaal Inpassingsplan, dat wordt onderbouwd met een Inrichtingsplan. Deze documenten regelen de benodigde bestemming/functiewijziging om de doelen / maatregelen voor elkaar te krijgen. De documenten hebben in 2019 ter inzage gelegen en zijn in juli 2019 vastgesteld door PS. Er is een RAW-bestek opgesteld voor het uitvoeren van de maatregelen. Dit werk is gestart in 2020 en loopt door tot eind 2021.

Parallel aan de uitvoering loopt verdere monitoring door in 2022 of de gewenste fysieke omstandigheden aanwezig zijn om de natuurdoelen te halen en of deze ook daadwerkelijk behaald worden.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Verantwoordelijk voor:
- Aansturing van het technisch domein, waaronder de aansturing van technisch specialisten.
- Aanspreekpunt m.b.t. technische/inhoudelijke kwesties voor het ingehuurde adviesbureau (Antea);
- De nadere technische uitwerking van het inrichtingsplan;
- Het gezamenlijk met de Projectleider / Omgevingsmanager voeren van de contacten met de eigenaren en stakeholders in het gebied;
- De technisch manager dient de werking van het systeem te begrijpen en de vertaling te kunnen maken van het beheerplan naar het inrichtingsplan op maatregelenniveau;
- Afstemming met technisch specialisten van de Provincie en van andere betrokken organisaties;
- De ecologische (EWP) en veiligheidsaspecten (VenG) rondom de uitvoering van de maatregelen;
- Begeleiden van de monitoring van ingerichte locaties en de gewenste effecten.

Eisen
- De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde relevante technische HBO of WO opleiding.
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als technisch manager in een IPM omgeving bij N2000-projecten in de periode 2015-2021.
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen en uitvoeren van plannen en bijbehorende RO-procedures in de periode 2015-2021.

Gunningscriteria
- De kandidaat is in staat een breed gedragen onderzoeksstrategie te begeleiden die antwoord geeft op de onderzoeksvragen die leiden tot maatregelen om de natuurdoelstellingen te realiseren.
- De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met het begeleiden van RAW-bestekken en kan dit middels referenties aantonen.
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het begeleiden van Procedures op basis van een Provinciaal Inpassingsplan.
- De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met de specifieke hydrologische, ecologische en landbouwkundige kenmerken van het gebied (dan wel een vergelijkbaar gebied).
- Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u en de opdrachtgever maken.

Competenties
- Resultaatgericht;
- Besluitvaardig;
- Overtuigingskracht;
- Nauwgezet;
- Samenwerken.

CV
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Interviews
De interviews zullen plaatsvinden op donderdag 27 mei 2021 tussen 13:00 en 15:00 uur. Het interview vindt plaats via TEAMS. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Aanbieder/Kandidaat dient hier rekening mee te houden.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist