Adviseur slimme en duurzame mobiliteit (11) 32 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Utrecht
Duur: 25-05-2021 t/m 24-05-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 16 april 2021

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma's vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

In het team Slimme mobiliteit werken circa vijftien collega's aan de opgave om vraag en aanbod van de mobiliteit beter af te stemmen. Dit gebeurt veel in samenwerking met de regionale wegbeheerders. Binnen dit team zijn disciplines van data, verkeerstechniek, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.

Wat ga je doen
De provincie Utrecht heeft haar ambities voor slimme mobiliteit uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Eén van de pijlers in dit uitvoeringsprogramma is de actielijn "Multimodaal verkeersmanagement". In deze actielijn willen we de regionale samenwerking met verkeersmanagement doorontwikkelen naar een multimodale aanpak. Samen met de regio willen we hier onder andere een visie voor uitwerken, een regionaal programma vaststellen en uitvoering geven aan de diverse verkeerskundige projecten.

We zoeken een adviseur slimme en duurzame mobiliteit, die zelfstandig uitvoering kan geven aan de verschillende projecten binnen het uitvoeringsprogramma. Enerzijds werk je als projectleider samen met de regionale partners aan inhoudelijke projecten en anderzijds denk je inhoudelijk en procesmatig mee over de toekomst van het multimodaal verkeersmanagement en de koers die we moeten belopen om toekomstige ontwikkelingen goed in te passen. Je taken zijn:
Uitvoering geven aan projecten uit het provinciale uitvoeringsprogramma Slimme Mobiliteit
Uitvoering geven aan projecten uit het regionale programma multimodaal verkeersmanagement om het wegennet in Midden-Nederland beter te benutten
Meedenken over de toekomstvisie van regionaal multimodaal verkeersmanagement
Samenwerken met de andere actielijnen uit het uitvoeringsprogramma
Begeleiden adviesbureaus in de uitvoering van projecten en beheren van contracten
Daarnaast werk je als adviseur aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Met alle gemeenten werken we aan een ambitie voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Je taken zijn:
Sturing geven aan de aanpak voor het Regionaal Mobiliteitsprogramma
Samenwerking met de regionale partners en bestuurlijke vaststelling
Monitoring van de CO2 uitstoot.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde bachelor of master opleiding,
- De aangeboden kandidaat heeft gedurende de afgelopen 5 jaar minimaal drie jaar ervaring in het vakgebied van slimme mobiliteit.
- De aangeboden kandidaat heeft gedurende de periode 2015 - heden aantoonbare werkervaring in minimaal 3 referentieprojecten op het gebied van verkeersmanagement waarbij de kandidaat een leidende rol had.
- De aangeboden kandidaat heeft gedurende de periode 2015 - heden aantoonbare werkervaring als projectleider in samenwerkingsprojecten in minimaal 3 referentieprojecten.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft werkervaring op het gebied van mobiliteit in dienstverband of in detacheringsverband bij een overheid.
- De aangeboden kandidaat heeft gedurende de periode 2015 - heden aantoonbare werkervaring met projecten in regionale of landelijke verkeerscentrales.
- De aangeboden kandidaat heeft gedurende de periode 2018 - heden aantoonbare ervaring met projecten over duurzame mobiliteit waarin duurzame mobiliteit het hoofdonderdeel vormde,

Wat verwachten wij
Wij zoeken iemand die aantoonbare werkervaring heeft in het werkgebied van verkeersmanagement en slimme mobiliteit. Je bent in staat om zelfstandig projecten te leiden en je hebt hier al 3 - 5 jaar ervaring mee. Daarnaast heb je interesse in het verduurzamen van de mobiliteit. Je bent resultaatgericht, goed in samenwerking en het gezamenlijk formuleren van doelen en aanpak, kunt projectmatig werken, zowel op resultaten als financiën, en je bent een teamspeler.

CV eis:
Onder het curriculum vitae (cv) verstaan wij een overzicht van de voor de functie relevante werkervaring van de kandidaat. Uw cv is in het Nederlands opgesteld, in een Word- of Pdf-formaat.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Maya Toekoen
085-0201022
maya.toekoen@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer