Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur planning finance & control

Functieomschrijving

“Als adviseur bedrijfsvoering streef ik naar nieuwe inzichten en probeer ik het management te ondersteunen rondom belangrijke beslissingen. Ik ben op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zorg voor goede informatievoorziening en analyses waar de organisatie op kan bouwen.” Ed den Boon, adviseur bedrijfsvoering bij bureau directeursondersteuning.

Miljoenen mensen in Nederland vragen toeslag aan. Dat kan huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag zijn. Of kindgebonden budget. De Belastingdienst streeft ernaar deze juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen, uit te betalen en zo nodig terug te vorderen. En de inspanning van de burger daarin minimaal te laten zijn. Bureau directeursondersteuning zorgt voor de bestuurlijke ondersteuning van de directeur én het managementteam.

In jouw rol van adviseur bedrijfsvoering planning en control lever jij – vaak in samenwerking met collega’s – een belangrijke bijdrage aan het ‘in control’ houden van onze organisatie. Voor zowel het managementteam als de business ben je een deskundige gesprekspartner. Jouw aandachtsgebieden zijn budgetten, risicobeheersing en de planning-en-controlcyclus. Je stelt zelfstandig rapportages en analyses op; je standpunten onderbouw je met voor de doelgroep heldere en aansprekende argumenten. Daarnaast bereid je de doelstellingen en jaarplannen mee voor, werk je deze uit, bewaak je de voortgang en rapporteer je erover. Je analyseert gegevens en voert diverse controleonderzoeken uit, waarbij je de uitkomsten kritisch bekijkt. Ook stel je (financiële) prognoses op en deel je informatie en bevindingen. Op basis hiervan doe je voorstellen tot verbetering .

Als adviseur bedrijfsvoering werk je mee aan voorstellen tot verbetering van de risicobeheersing. Je vormt je een helder beeld omtrent de te verwachte risico’s en je werkt mee aan het proces omtrent risicomanagement.
In een klein team lever je een bijdrage aan de in- en externe rapportages; hierbij maak je gebruik van je scherpe pen. De ontwikkelingen op je werkterrein volg je op de voet. Collega's met vragen kunnen bij jou terecht. Ook onderhoud je contacten met collega's binnen de directie Control en Financiën en de overige belastingdienstonderdelen. De verbindende factor? Die ben jij.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Ed en Hans? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Ed via (06) 29 23 81 37 of Hans via (06) 46 21 12 35.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving *In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3256 - €5003 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36