DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Regisseur Datagedreven werken (10) 16-24 u/w

Standplaats: Hilversum
Duur: 3 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 28 oktober 2021

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega's aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega's die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
De CIO en directie heeft opdracht gegeven voor het programma Transitie Datagedreven Sturing.
Het programma richt zich op het realiseren van data als katalysator voor de maatschappelijke opgaven en het bouwen van het fundament ten behoeve van de verdere transitie van de organisatie naar datagedreven sturing.
Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

Zorgen voor een goed intakeproces van onder andere use cases in het openbaar domein
a. Vaststellen methode intakeproces
b. Uitvoering intake met de business
c. Ophalen van vraagstukken uit de organisatie en stad en deze vertalen naar data behoefte
d. Zorg voor vaststelling planning use-case realisatie
Regisseur uitvoering use-cases
a. Releasemanagement middels een Agile/Scrum werkmethod
b. Aansturen BI / Geo specialisten

Uitbouwen dataplatform (open Hilversum)

Adviseer de opbouw van het fundament van de dataorganisatie
a. Realisatie centraal Dataloket
b. Vaststelling dataprincipes
c. Werkafspraken dataeigenaarschap en datakwaliteit
De regisseur werkt nauw samen met de programmamanager transitie naar datagedreven sturing. De activiteiten van de programmamanager liggen met name op strategische organisatieontwikkeling, realisatie fundament om datagedreven sturing in de toekomst verder uit te bouwen en partner van de business. Buiten scope is de realisatie van datagedreven werken in de bedrijfsvoering.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO+ niveau op het gebied van bestuurs- of bedrijfskunde;
2. Aantoonbare werkervaring met datagestuurd werken en datagestuurd werken programma's zoals Smart City projecten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare kennis van datagestuurd werken en data platforms (30 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het doorvoeren van datagestuurd werken en Smart City gerelateerde projecten (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als leidinggevende van een datateam (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Agile/ Scrum werken (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:
Verantwoordelijkheid (actie ondernemen);
Oordeelsvorming (afwegen);
Regisseren (afstemmen en deelproject leiden);
Samenwerken;
Resultaatgericht (formuleert resultaten).

Overige informatie
De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Als u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 3 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 2 november 2021 bericht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist