DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Handhavingsjurist WABO (11) 16-20 u/w

Standplaats: Hilversum
Duur: 3 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 3 x 3 maanden
Reageren voor: 15 oktober 2021

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega's aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega's die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Met de invoering van de Wet tijdelijke maatregelen covid-19 per 1 december 2020 is een aantal aanvullende bevoegdheden aan de burgemeester toegekend, zoals het verlenen van ontheffingen, en het handhaven van coronamaatregelen. Hierdoor is de werkbelasting van het cluster handhavingsjuristen toegenomen. Om deze werkdruk te verlichten zijn wij (tijdelijk) op zoek naar juridische ondersteuning bij de handhavingstaken op het gebied van de Wabo en horeca & evenementen en zonodig ook de coronamaatregelen. Als extra taak wordt gevraagd juridische ondersteuning te verlenen aan de interne medewerker die bezig is met het aanpassen van het sekswerk-beleid, op het onderdeel juridische handhaving ogv de Apv en de Wabo.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

Als Handhavingsjurist ben je verantwoordelijk voor het opstellen van juridische adviezen met betrekking tot handhaving en het voeren van handhavingsprocedures op het gebied van de Wabo en horeca & evenementen en de coronaregels.
Je geeft uitvoering aan het door de burgemeester/het college van B&W genomen besluit om (horeca)ondernemers te ondersteunen, onder andere door het verlenen van gedoogbesluit voor het verruimen van terrassen en/of het toestaan van overkappingen en het afhandelen van klachten die als gevolg daarvan worden ontvangen.
Je fungeert als interne en externe vraagbaak met betrekking tot alle aspecten van handhaving en vertegenwoordigt de gemeente bij de behandeling van bezwaar- en (hoger) beroepschriften.
Je voert verschillende bestuursrechtelijke handhavingsprocedures uit en je verzorgt de vakinhoudelijke vertegenwoordiging van het cluster handhaving bij de bezwarencommissie en bij de rechtbank inzake handhavingsprocedures.
Je geeft juridische ondersteuning bij het aanpassen van het sekswerk-beleid, met name op het onderdeel juridische handhaving ogv de Apv en de Wabo
Je voert (zienswijze)gesprekken met de interne en externe partijen en belanghebbenden en stemt af met collega's en bestuur
Daarnaast adviseer je het bestuur en management op het gebied van handhaving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als juridisch medewerker Wabo én horeca & evenementen handhaving binnen een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch medewerker in Wabo én horeca & evenementen handhaving binnen een gemeente in de afgelopen 7 jaar (25 punten);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een juridisch vakgebied (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met advisering op het gebied van juridische handhaving sekswerk-beleid op grond van de Wabo én de Apv (20 punten);
6.Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van COVID-19 regels op het gebied van Wabo én horeca & evenementen (15 punten);
7. De kandidaat is uiterlijk per 1 november 2021 beschikbaar (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Analytisch vermogen;
Inlevingsvermogen;
Overtuigingskracht;
Initiatief;
Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
Samenwerken;
Oplossingsgerichtheid.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma - Di - Wo - Do - Vr.

Planning
De online gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 21 oktober 2021, in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 20 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist