DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Ontwikkelaars Investeringsvoorstellen - Propositiebouwers 36 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 12 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 21 oktober 2021

Korte beschrijving speelveld
Utrecht groeit als geen andere Nederlandse stad. Dat zie je als je door de stad loopt, maar ook in de organisatie is dat merkbaar. Want de 'schaalsprong' van de stad vraagt veel van de organisatie. We werken aan en investeren in hoogwaardige, duurzame en inclusieve groei vanuit het principe van 'gezond stedelijk leven voor iedereen'. Het realiseren van de opgaven en ambities in de Ruimtelijke Strategie Utrecht brengt een investering met zich mee van vele miljarden. Naast een slimme, financiële strategie voor onze gemeentelijke middelen, vraagt dit ook capaciteit en kwaliteit om nieuwe partners en geldstromen aan de stad te verbinden. Daarom zet de gemeente Utrecht in op versterking van de investeringsvoorstellen (proposities) en de lobby- en mediastrategie gericht op het acquireren van externe middelen voor de groei van de stad

Je taken zijn:
Je krijgt de opdracht om - in nauwe samenhang en samenspel met de collega's die al in deze context werken - succesvolle proposities (inclusief eventueel vereiste cofinanciering) te ontwikkelen, te schrijven én succesvol te positioneren zodat Utrecht de komende jaren substantiële cofinancieringen aantrekt voor de verstedelijkingsopgave. De te ontwikkelen proposities zijn specifiek gericht op de verstedelijkingsthema's wonen, werken en bereikbaarheid (en eventueel thema's als groen of energie wanneer concrete investeringskansen ontstaan). De context van de opdracht is zeer dynamisch (groeifonds, wooncrisis, etc.) en er is momentum met de komst van een nieuw kabinet.
Concreet koppel je specifieke Utrechtse investeringswensen aan externe financieringsmogelijkheden die er zijn of binnenkort ontstaan. Dit vraagt dat je zowel snel zicht hebt op de Utrechtse opgaven wonen, werken en bereikbaarheid als op de investeringsagenda's en vehikels zoals het Nationaal Groeifonds, Uned/MIRT, de Woningbouwimpuls, InvestNL en nieuwe mogelijkheden die ontstaan met een nieuw kabinet. Door die koppeling te maken zie je kansen en organiseer je het proces en het netwerk (stakeholderaanpak) van bedrijven, instellingen en andere overheden dat nodig is om tot de juiste investeringsvoorstellen te komen. Je durft binnen en buiten de organisatie de gesprekken te organiseren en te voeren die nodig zijn om duidelijkheid te krijgen over de concrete investeringswensen én de vereisten en criteria van de financieringsmogelijkheden.

Jij bent:
Boven alles ben je resultaatgericht. Je stelt alles in het werk om kansen te zien en samen met stakeholders die proposities te ontwikkelen die de grootste kans van slagen hebben. Je voelt je verantwoordelijk voor het te behalen resultaat en je weet anderen, binnen en buiten de organisatie, aan jou en de opdracht te binden. Je werkt daarin samen en blijft altijd scherp op de inhoud. Je hebt de power en lef om de boel in beweging te zetten. Dat vraagt ook om een stevige eigen visie, doorzettingsvermogen.
Minimaal 8 jaar relevante werkervaring (liefst publiek en privaat), met een relevant netwerk in de stad of landelijk.
Ervaring met financieel-economische inhoud
Sterk en inzetbaar netwerk in Den Haag, netwerk in Brussel is een voordeel
Resultaatgericht, je bent een dealmaker en zorgt ervoor dat de doelen behaald worden.

Procesregie en organiserend vermogen, 'handen uit de mouwen' mentaliteit.
Gericht op resultaat, kansen zien en verzilveren
Durf en lef. Je laat je niet afleiden, houdt je ogen 'op de bal' en weet anderen daarin mee te nemen
Plezier in het opbouwen en onderhouden van een strategisch netwerk, zowel in de organisatie als daar buiten.
Analytisch vermogen, generalist, met een brede interesse én strategische adviesvaardigheden richting bestuurders.
Benaderbaar en makkelijke omgang met collega's, directieleden en bestuurders.
Sterk inlevingsvermogen in politiek, bestuur en ambtelijke organisatie.
Stressbestendigheid, omgaan met deadlines en je vindt het leuk als het moeilijk en spannend wordt.
Verbindend en communicatief zeer vaardig.

Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.

CV eis:
Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist