DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Business Informatie Analist 16-24 u/w

Standplaats: Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam
Duur: 01-09-2021 t/m 15-08-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 12 augustus 2021

Beschrijving probleemstelling
Waternet heeft als strategisch doel om de besluitvorming van de
primaire processen data gedreven te laten plaats vinden.
Om dit doel te bereiken wordt er nu een Asset informatie
Management proces ingericht. Dit proces moet zorg gaan dragen
voor het beleid, de ontwikkeling, innovatie en beheer van de
Informatie producten en Functionaliteiten als dienstverlening aan
de 7 AM- processen.

Voor het goed kunnen uitvoeren/inrichten van dit proces is het
cruciaal dat de benodigde data(-vereisten) hiervoor eenduidig,
consistent, volledig, nauwkeurig worden vastgelegd. Dit doen wij
door het realiseren van de Waternet Object Type Library waarin
wij de Objecten en de bijbehorende Data-vereisten vastleggen.
Voor het Asset Informatie Management team zoeken wij iemand
die ons kan ondersteunen bij het verder brengen van de kwaliteit
van de W- OTL en zorgen voor een bredere aansluiting van de
W-OTL op de informatieproducten en functionaliteiten ten
behoeve van de 7 AM-processen.


Dit ga je doen:
?' Ophalen en verfijnen van de informatiebehoefte vanuit
de lopende Uniforme proces overleggen/ inrichting. ?' Samen met het team de informatiebehoefte vertalen in een logische (definitie)structuur en datavereisten voor
opname in de W-OTL.
?' De samengestelde data-vereisten vergelijken
met de verschillende nationale en internationale
ontwikkelingen (IMBOR, RioNL, IFC, cbnl,
bSDD) en onze eigen OTL structuurregels
?' De bestaande informatie/bibliotheek aanpassen of uitbreiden met definities, objecten en datavereisten/kenmerken (W-OTL)
?' Samen met de stakeholders deze informatie behoefte en Datavereisten en structuur
controleren en vaststellen
?' Meedenken met het opstellen van de features tbv van de
dienstverlening van het Asset Informatie Management
proces
?' Meedenken / meewerken aan Poc's om te kijken hoe we
de W- OTL kunnen inzetten bij het geautomatiseerde
ontvangen van de data-leveringen conform de informatievereisten en de uitwisseling van gegevens tussen verschillende systemen

Het Asset Informatie team is momenteel in oprichting. Het AIMteam gaat nauw samenwerken met het OTL scrum team, TUA en Domein Assets.

In 3-wekelijkse sprints pakken wij iteratief
informatievraagstukken op, waarbij een intensieve
samenwerking onderling, maar ook met de AM-business de
basis vormt. Gezien het toenemende inzicht in het belang van
correct, eenduidig en consistent databeheer voor het waar
maken van de gekozen strategie, komt er steeds meer vraag
naar het realiseren van het data eigenaarschap bij het Asset
informatie Management proces voor het borgen en beheren,
ontwikkelen innoveren van de gestructureerd Data in het
Asset Informatie Platform.

Onderdeel van dit proces is het Asset informatie platform om
deze die data en het eigenaarschap te structureren, borgen en
beheren en om hierin te ontwikkelen en innoveren.

Eisen:
• Minimaal 5 jaar ervaring in het data domein met het: o opzetten van (modelleer) workshops o ophalen en analyseren van
informatievraagstukken o opzetten en aanpassen van een logische gegevensstructuur
• Minimaal 1 jaar met het opstellen van een OTL
• Ervaring met het opstellen van SPARQL queries
• Bekend met de standaarden NTA8035 en NEN
2660 op het gebied van modellering
• Ervaring met het werken in teamverband en
kennisdeling onder collega's
• Ervaring met Agile werken (Scrum)

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift

Gunningcriterium: wensen
• Ervaring met het opstellen van een OTL van technische installaties (40%)
• Ervaring met assets in de watersector waaronder assets binnen het domein drinkwater, watersystemen en afvalwater (20%)

• 1 of meer jaar ervaring met de Laces modelleringstool of gelijkwaardig tools(20%)
• WO opleiding in bouwtechnische informatie technologie richting (20%)

De kandidaat dient te beschikken over de volgende competenties:
Voor deze functie vragen we dat je flexibel bent en dat je
goed bij bent met de laatste ontwikkelingen op het
vakgebied. Omdat je werkt in een klein team wordt van je
verwacht dat je goed in een team kunt werken en dat je de
kennis kunt delen en documenteren. In gesprekken met de
stakeholders en specialisten kun je de waarde van de WOTL benoemen en raak je niet in de stress van tegengestelde belangen. Je kunt juist door creativiteit een
oplossing bedenken.
Deze competenties worden getest in een gesprek.


Op 23 augustus tussen 13:00 en 15:00 uur via Teams (gelieve hier rekening mee te houden).
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist