DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Implementatiemanager selectieve toegang 12-24 u/w

Standplaats: Weesperstraat, 113, 1018VN, AMSTERDAM
Duur: 21-06-2021 t/m 20-06-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 23 juni 2021

Functieomschrijving
Het zorgdragen voor het projectmanagement van de inkoop en plaatsing van de borden en andere signaleringen voor milieuzones en andere toegangsbeperkende maatregelen (autoluwe stad, emissievrije zones, zwaar verkeer op zwakke bruggen en kademuren enz.), (door)ontwikkeling van het ICT-systeem voor de geautomatiseerde handhaving van toegangsbeperkende maatregelen, inclusief alle erbij spelende kwesties op het vlak van informatiebeveiliging en privacy, het projectmanagement van de verdere plaatsing en in beheername van de ANPR-camera's, contacten met de stakeholders, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Ondersteuning bij de voorbereidingen bieden bij nieuwe projecten met geautomatiseerde handhaving van selectieve toegang.

Werkzaamheden
• Het opstellen van plaatsingsplannen voor camera's en borden.
• Budgetcontrole.
• Realiseren van het handhavingsgedeelte (waaronder de daartoe benodigde ICT).
• Ontwerpen, inkopen en plaatsen van relevante bebording.
• Afspraken met RDW, CJIB en CVOM.
• Formuleren van functionele eisen voor de inkoop van borden en ondersteuningscontructies, inclusief funderingen.
• Juridische aspecten, waaronder privacy en cybersecurity.
• Contacten met de (potentiële) gebruikers van het systeem (intake, functioneel beheer, advies, begeleiding).
• Functioneel beheer van de gebruikte ICT-toepassing.
• Alles wat verder nodig is om geautomatiseerde selectieve toegangscontrole in Amsterdam technisch te realiseren.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Verkeer en Openbare Ruimte zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Zij werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
- Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als projectleider bij een 100.000+ in het domein van ruimtelijke ontwikkeling, stadsbeheer en handhaving.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring als verantwoordelijk projectleider met het implementeren van milieuzones, of andere zones of locaties met geautomatiseerde toegangsbeperkingen, in een complexe politiek gestuurde omgeving met veel samenwerkende organisatieonderdelen.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van wet- en regelgeving op het vlak van verkeer&vervoer, milieu, handhaving, privacy en cybersecurity.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met ANPR-camerasystemen en het plaatsen en in gebruik nemen ervan.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met ANPR-ondersteunende ICT-toepassingen voor geautomatiseerde handhaving van gebieden of locaties met toegangsbeperkingen.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring als functioneel beheerder van een applicatie voor geautomatiseerde handhaving.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met kentekenherkenning van brommers en scooters.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot wegsignalering.

U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist