DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Duurzaamheid 28 u/w

Standplaats: Groningen
Duur: 09-05-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 29 april 2021

Opdrachtomschrijving
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot gedeelte van Groningen en in Noord- en Midden-Drenthe voor droge voeten, voldoende en schoon water. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 400.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Waterschap Noorderzijlvest verduurzaamt. We doen dat op basis van een beleidskader duurzaamheid met bijbehorende routekaarten (in wording). In lijn daarmee voeren wij in 2021 een aantal onderzoeksprojecten uit.

Voor de uitvoering van deze onderzoeksprojecten, zoeken wij ondersteuning in de vorm van een (project)adviseur Duurzaamheid die met de nodige inhoudelijke kennis de onderzoeksprojecten in- of extern uitzet en begeleidt. Samen met de beide medewerkers duurzaamheid zorg je er voor dat de uitkomsten voor het waterschap bruikbaar en toepasbaar zijn.

Duurzaamheid: De waterschappen hebben de gezamenlijk de ambitie uitgesproken om in 2025 als sector energieneutraal te zijn. Daarnaast hebben we ons verbonden aan het Nationale Klimaatakkoord en de nationale afspraak om in 2050 volledig circulair te zijn, met als tussendoel 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030. De doelstelling voor energieneutraliteit hebben we zo goed als al gehaald, maar we moeten verder richting klimaatneutraliteit. Circulariteit staat nog in de kinderschoenen, daar liggen nog de nodige uitdagingen

Uitvoeringskader:
De reeds benoemde en in 2021 uit te voeren onderzoeken zijn bedoeld om:
a) inzicht te krijgen in de stand van zaken bij ons waterschap.
b) kansen voor verdere ontwikkeling nader te verkennen.
c) te onderzoeken hoe we derden kunnen faciliteren met hun doelstellingen op duurzaamheid en/of d) het ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame energie en/of circulaire grondstofstromen.
d) het beleidskader duurzaamheid praktisch toepasbaar te laten zijn in onze organisatie.

Kandidaatomschrijving
Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
Je hebt kennis van business cases.
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring.
Aantoonbare kennis van duurzaamheid (circulariteit en verminderde uitstoot broeikasgassen) en hoe deze in projecten te realiseren.
Je hebt ervaring als projectleider van beleid en onderzoek.
Vanuit een breed perspectief van kosten, risico's, maatschappij en duurzaamheid begeleid je de onderzoeksprojecten en beoordeel je de uitkomsten daarvan en maak je ze toepasbaar. Hierbij ben je gericht op de samenwerking waarbij je actief de collega's en (keten)partners opzoekt.

Compententies
Je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden.
In je doen en laten ben je een doener, gericht op realiseren van mogelijkheden en ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid.
We zoeken een praktisch ingesteld persoon met een goed ontwikkeld analytisch vermogen met kennis en ervaring op het gebied van het begeleiden van onderzoeksprojecten en vakkennis op het vlak van duurzaamheid, met name gericht op broeikasgasemissies, opwek van duurzame energie en circulariteit.

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
De brief dient door de kandidaat zélf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving.

Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.

Interviewplanning
Het Waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor de gespreksronde. De gesprekken vinden plaats op 7 mei 2021. Wij verzoeken de kandidaten hier nadrukkelijk rekening mee te houden.
Wanneer u op 3 mei 2021 aan het einde van de middag geen uitnodiging heeft ontvangen voor de gespreksronde, dan behoort u niet tot de selectie voor de gespreksronde.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist