Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coördinerend Financieel Business Partner

Amsterdam gaat jaarlijks ruim 7.000 nieuwe woningen realiseren en de komende vier jaar ook 10.500 studentenwoningen. Het stadshart wordt zoveel mogelijk autovrij. En in 2040, tien jaar eerder dan de rest van Nederland, is Amsterdam aardgasvrij. Het zijn enkele van de plannen uit het nieuwe coalitieakkoord, waarvoor jij als business partner je financiële expertise inzet. Ook stuur je binnen de afdeling Financieel Advies tussen de zes en tien medewerkers functioneel aan.

Wij vragen Ingeklapt

Ben jij een van onze nieuwe coördinator financieel business partner

Als coördinator financieel business partner ben jij een belangrijk sparringpartner voor de directeuren, managers, budgethouders, clustermanagers, accountmanagers en businesscontrollers. Jij voelt je thuis aan de directietafel en weet met overtuigingskracht te adviseren. Je adviezen baseer je op je complexe financiële analyses. Ook stel je prognoses en financiële scenario’s op. Die gaan natuurlijk over de in- en uitgaven, maar ook steeds meer over het ‘hoe’: Wij financials denken steeds meer na over hoe de doelen kunnen worden bereikt en wat de impact is van de projecten en beleidsontwikkelingen. Zo analyseer je niet alleen wat het kost om de stadsloketten elke dag langer open te houden, maar ook wat dit betekent voor de klanttevredenheid van de Amsterdammers.

Als financieel business partner en coördinator speel je een interessante rol in de transitie waar onze afdeling middenin zit. Zo denk je mee over het verbeteren van onze adviesgesprekken. Over de strategische personeelsplanning. En over hoe wij ons als financials kunnen voorbereiden op de toekomst, bijvoorbeeld met het oog op de digitalisering. Dankzij jouw ruime ervaring en je gevoel voor wat er speelt in de organisatie heb je snel in beeld wat er precies moet gebeuren voor onze doorontwikkeling.

Functie-eisen

  • wo-op­lei­ding in een re­le­van­te rich­ting als be­drijfs­eco­no­mie of be­stuurs­kun­de;
  • Mi­ni­maal drie jaar er­va­ring met het aan­stu­ren van een team fi­nan­ci­eel ad­vi­seurs;
  • Mi­ni­maal drie jaar er­va­ring met het aan­stu­ren van com­plexe pro­jec­ten in het ka­der van be­leids­re­a­li­sa­tie;
  • Er­va­ring met het for­mu­le­ren van stra­te­gi­sche fi­nan­ciële ad­vie­zen;
  • Er­va­ring met over­leg­gen op ho­ger ma­na­ge­ment­ni­veau in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke con­text.
Competenties Ingeklapt

Jij weet je collega’s op een motiverende manier aan te sturen. Dit doe je trouwens puur functioneel; van hiërarchie is binnen het team geen sprake. Wat jou kenmerkt? Jouw, positiviteit, humor en ervaring. Je bent je ervan bewust dat alles en dus ook je werk soepeler gaat als je het leven van de zonnige kant bekijkt. Verder is het belangrijk dat je goed kunt omgaan met de omvangrijke financiële vraagstukken en dat je de juiste informatie en cijfers naar boven weet te halen. Je voelt je senang in gesprekken op hoger managementniveau en je schakelt soepel tussen verschillende niveaus.

Wij bieden Ingeklapt

Werken voor de gemeente Amsterdam, betekent waarde toevoegen aan een stad van internationale allure, volop in ontwikkeling, met meer dan 850.000 eigenzinnige inwoners.

Maar ook; werken met 14.000 maatschappelijk betrokken collega’s die hun uiterste best doen onze mooie hoofdstad toegankelijk, aantrekkelijk en gezond te houden. Samen, in goede harmonie. En liefst straks ook met jou als coördinator financieel business partner. Waar kun je nog meer op rekenen?

  • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
  • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 4.279,- en maxi­maal € 5.872,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
  • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
  • Flexi­be­le werk­tij­den. Vijf da­gen wer­ken of bij­voor­beeld vier keer ne­gen uur? Eer­der of la­ter be­gin­nen? Thuis­wer­ken? In goed over­leg is veel mo­ge­lijk.
  • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

Hier ga je werken

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. De gemeente Amsterdam ondergaat qua werkwijze een transitie naar een meer integrale programmasturing. Dat betekent onder meer een toenemende behoefte aan advisering vanuit de afdeling Financieel Advies. Wij adviseren alle clusters binnen de gemeente over financieel beheer, monitoring, sturing, verantwoording en beleidsontwikkeling. Zo hebben we over de volle breedte invloed op het (financiële) beleid van de gemeente Amsterdam.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 30 april 2021 via de sollicitatiebutton.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

#LIPOST

Uren:
36
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.872,-
Contract:
Fulltime