Unique

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Handhavingsspecialist gemeente

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een handhavingsspecialist!

De handhavingsspecialist gaat werken binnen het project Tozo en beoordeelt de volledigheid van klantgegevens, legt huisbezoeken af, beoordeelt inkomen, vermogen en woon- en leefsituatie en voert gesprekken hierover met potentiële klanten. Daarbij beoordeel je op rechtmatigheid en legt bevindingen vast in standaardrapportage. Ook ben je aangewezen als toezichthouder op de naleving van wetten die de afdeling uitvoert.

Je signaleert tijdens de klantcontacten mogelijkheden / knelpunten m.b.t. de situatie van de klant en onderneemt zo nodig actie naar betreffende afdelingen / instellingen en je ondersteunt de klantmanagers bij het toepassen van preventieve en repressieve handhavingsinstrumenten ter bevordering van doelmatigheidsdoelstellingen.

Uren:
36

Over de werkgever

Het onderdeel Inkomen, van de gemeente Amsterdam, volgt uit de herordening van gemeentelijke taken met de invoering van de nieuwe Participatiewet en WWB. Hier wordt alle kennis met betrekking tot inkomen gebundeld en Amsterdam is landelijk toonaangevend op dit terrein.

Bovendien is zij de denktank voor het bestrijden van armoede in de stad en zij is de motor achter het vormen van maatschappelijke coalities in de strijd tegen armoede. Ook voor ondernemers heeft het onderdeel Inkomen een belangrijke rol. Zij faciliteert hen actief en optimaal, om het ze zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Zo zijn de teams bij het onderdeel inkomen onder ander verantwoordelijk voor:

het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en adviseren op het gebied van beleid t.a.v. inkomen;
het verstrekken van uitkeringen in levensonderhoud;
het verstrekken van Individuele Bijzondere Bijstand;
uitkeringenadministratie;
het bevorderen van het beleid en inspanningen van de overheid in het sociaal domein, zodat zij bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding en Schuldhulpverlening;
uitvoeren van landelijke wetgeving en gemeentelijke regelgeving op het gebied van bijstandsverstrekking, armoedebestrijding en schuldhulpverlening;
het beheren en bewaken van de financiële middelen die de gemeente beschikbaar heeft gesteld voor het bestrijden van armoede en schulden;
de bijstandsverlening aan zelfstandigen;
het ondersteunen van starters bij het opstarten van een eigen bedrijf vanuit een uitkeringssituatie;
het tijdelijk ondersteunen van ondernemers in zwaar weer;
het bieden van een inkomensvoorziening aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Wat wij bieden

Een opdracht bij de gemeente Amsterdam die tenminste loopt tot 30-08-2021 waarbij verlening tot de mogelijkheden behoort;
De opdracht kan fulltime of parttime worden ingevuld;
Toegang tot Goodhabitz, ons online trainingsplatform;
Een salaris dat ligt, afhankelijk van werk- en opleiding, € 2486,- en € 3591,-;
Een tegemoetkoming in de reiskosten van € 0,06,- per kilometer (maximaal € 3,60 per dag).

Let op! Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

Vaardigheden

  • MBO SJD of een vergelijkbare opleiding
  • Kennis van WWB, BBZ en overige relevante wet- en regelgeving
  • Ervaring op het gebied van Handhaving
  • Certificaat verplicht gestelde interne opleidingen
  • In het bezit van rijbewijs B
  • Flexibele inzetbaarheid
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.900,-
tijdelijk