Gedragswetenschapper

Solliciteer op de website van de werkgever

De vakgroep gedragswetenschappen van de GWCA is op zoek naar jou!

Wij zoeken momenteel een ervaren gedragswetenschaper voor de locaties Majoor Bosshardtburgh (voor 8 uur per week) en locatie Middelenbewust (voor 8 uur per week), die zijn/haar kwaliteiten als behandel coördinator willen inzetten op behandelafdelingen in een intramurale setting, voor onze volwassenen vanaf 23+

Heb jij kennis over en ervaring met cliënten met (ernstige) gedragsproblemen, licht verstandelijke beperking, trauma, psychiatrische stoornissen en verslaving en zie je het als uitdaging om met complexe multi- problematiek te werken? Dan is deze functie iets voor jou!
Wij zijn er voor de mensen zonder helper. Wij zien het als onze missie en ambitie om voor onze cliënten met (meervoudig) complexe problematiek de beste integrale hulp voor herstel van het gewone leven te bieden.

Als gedragswetenschapper kun je ingezet worden bij alle afdelingen van GWCA.

Informatie
 • Je belangrijkste taak is de advisering en begeleiding van het team van begeleiders die dagelijks werken met de cliënten.
 • Je hebt daarbij een cruciale methodische aansturende rol in het team. Dit is gericht op het versterken van de behandeling op de groep en van de geboden begeleiding.
 • Binnen je team lever je deskundigheidsbevordering. Met name op het specifieke taakgebied (licht) verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen en middelengebruik.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van het behandelplan en voor een goed verloop van de hulpverlening van met name cliënten met een indicatie voor langdurige zorg
 • Je verzorgt de casuïstiekbesprekingen met het team
 • Je doet onderzoek en geeft advies bij incidenten met een hoge impact.
 • In voorkomende gevallen ben je verantwoordelijk voor het aanvragen van indicaties.
 • Als therapie nodig is voor een cliënt, verzorg jij de aanvraag en onderhoudt noodzakelijke contacten met de therapeut om de transfer naar de afdeling te bevorderen.
 • Binnen de vakgroep gedragswetenschappen lever je een concrete bijdrage aan beleidsontwikkeling en onderzoek. Ook ben je betrokken bij noodzakelijke methodische ontwikkelingen.
 • Je onderhoudt de voor de functie noodzakelijke samenwerkingsverbanden.
Uren:
8 - 16
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Majoor Bosshardtburgh:
De Majoor Bosshardtburgh biedt onderdak en medische verzorging aan zieke dak- en thuislozen. Wij zijn een doorgangsvoorziening waar cliënten kunnen herstellen en tot rust komen.
De Majoor Bosshardtburgh is een ziekenboeg afdeling met 36 plaatsen midden in het centrum van Amsterdam. Een ziekenboeg is een 24-uursvoorziening voor volwassen, alleenstaande dak- en thuislozen met een tijdelijke somatische hulpvraag. Wij bieden begeleiding, verpleging en verzorging met een multidisciplinair team.
Van de 36 bedden, zijn er 6 gereserveerd voor Meerzorg, beschermd wonen. Deze zijn bestemd voor cliënten met een somatische zorgvraag en een meervoudige hulpvraag op het gebied van psychiatrische problematiek al dan niet gecombineerd met verslaving of psychosociale problematiek. Samen met de ondersteunend begeleider gaan de bewoner en de trajecthouder vanuit de herstelmethodiek aan de slag met het op orde krijgen van financiën, dagbesteding en eventuele zorgtoeleiding. Het traject begint met stabiliseren, daarna wordt begonnen met helder krijgen van de hulpvraag en het vinden van het juiste vervolgtraject.

Middelen Bewust:
Middelen Bewust is een afdeling voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, die te maken hebben met huisvestingsproblemen en verslavingsproblematiek. Ons begeleidingstraject is erop gericht dat het middelengebruik beheersbaar wordt en dat de bewoner weer de regie over zijn of haar eigen leven krijgt.
Middelen Bewust is bedoeld voor mensen met een verslaving, maar die wel de wens hebben om hun leven vorm te geven zonder of met beheersbaar middelengebruik. Onze bewoners zijn gemotiveerd om te wonen op een afdeling met begeleiding en werken toe naar een zo zelfstandig mogelijke woonvorm. Ook volgen ze tijdens hun begeleidingstraject trainingen en een vorm van dagbesteding.
Wat wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring word je volgens CAO Gehandicapten ingeschaald in schaal 60 of 65. Deze lopen van €3.189,-- tot €4.652,-- en € 3.624,-- tot € 5.476,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 7,05% en hecht veel waarde aan flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling (Persoonlijk Budget Levensfase).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

Vaardigheden

 • Een afgeronde academische opleiding psychologie, orthopedagogiek of soortgelijk (bij voorkeur een registratie als orthopedagoog-generalist, psycholoog NIP of GZ-psycholoog);
 • Je bent een ervaren, daadkrachtige en handelings- en resultaatgerichte coach, zowel naar cliënten als naar collega's;
 • Je bent inspirerend en motiverend;
 • Kennis van gedragsmatig werken, het sociaal competentiemodel, systeemgericht werken en het herstelgerichte gedachtegoed;
 • Kennis van en affiniteit met de (L)VB-doelgroep, van psychiatrische stoornissen en middelengebruik;
 • Oplossings- en resultaatgericht kunnen werken met complexe thema's als trauma, middelengebruik, seksualiteit en criminaliteit;
 • Uitstekende sociale vaardigheden, goed schriftelijk uitdrukkingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden,
 • Kunnen reflecteren op eigen functioneren en dat van anderen;
 • Je bent zelfstandig, flexibel, stressbestendig, pro-actief en hebt doorzettingsvermogen;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging, kan de doelstelling van de St. Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Contract:
tijdelijk
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Leger des Heils

Yessi Kristiani
Leger des Heils

Telefoon 055-5380333 | E-mail yessi.kristiani@legerdesheils.nl