DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior communicatieadviseur Stedelijke evenementen 20 u/w

Standplaats: Amsterdam
Duur: t/m 01-06-2022, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 9 december 2021

Opdrachtomschrijving
De adviseur evenementen verricht ad hoc werkzaamheden ten behoeve van de stedelijke regietafel evenementen die betrekking hebben de implementatie van maatregelen in het kader van de tijdelijke wet Covid 19. De adviseur stelt een strategie op gericht op versterking van de samenwerking op het gebied van evenementen in de MRA en begeleid het proces wat nodig is voor die strategievorming en de uitvoering daarvan in de eerste fasen daarna. De adviseur draagt bij aan de beleidsontwikkeling gericht om verbetering van de uitvoering van het vergunningenbeleid. Daartoe behoort het opstellen van een evaluatieprotocol en een PvA schaarstebeleid kermissen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Het Stedelijk Evenementenbureau (SEB) is onderdeel van de directie Communicatie/ Bestuur& Organisatie). Het gaat om een relatief klein team dat een spilfunctie vervult in het evenementenbeleid. Aan de ene kant is het SEB verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling rondom evenementen. Er is momenteel veel maatschappelijke en politieke aandacht voor evenementen, met name vanwege de ervaren belasting op het leefmilieu. Het vergunningen- en locatiebeleid reguleert die belasting. Het huidige beleid wordt nog dit jaar geëvalueerd. Aan de andere kant vervult het SEB een rol in de uitvoerig. Dan gaat het ten eerste om regie op en ondersteuning van de vergunningverlening en het toezicht & handhaving zoals dat door stadsdelen wordt ingevuld. Dit omvat een wekelijkse regietafel, circa 20 escalaties per jaar naar de burgemeester en een uitgebreid ondersteuningsprogramma ten behoeve van uniformering van werken en kennisontwikkeling. Een tweede rol van het SEB betreft de voorbereiding op en uitvoering van de grote evenementen. Vanuit het SEB wordt leiding gegeven aan dit gehele proces voor circa 4-8 evenementen per jaar (Koningsdag, de Pride, ADE, Oud en nieuw, huldigingen). 2020 beloofd een heel druk evenementenjaar te worden met enkele evenementen van de 'buitencategorie' (EK 2020 en Sail Amsterdam).

Eisen
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over HBO werk- denkniveau.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ruime werkervaring als adviseur evenementen bij een 100.000+ gemeente.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring bij Gemeente Amsterdam/ G4
- Geef in A4 aan in hoeverre je ervaring overeenkomt met de opdracht.

CV
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

Referenties
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.
Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist