DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Regievoerder parkenmanagement 32-36 u/w

Standplaats: Weesperstraat, 113, 1018VN, AMSTERDAM
Duur: 01-10-2021 t/m 30-09-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 23 september 2021

Functieomschrijving
De Amsterdamse stadsparken zijn de groene huiskamers voor bewoners en bezoekers. Mensen vinden er rust en ontspanning. De parken faciliteren sport, recreatie en bieden verkoeling met hitte in de stad. Een aantal parken (of delen van parken) toont zichtbare schade aan grasmat, ecologie en een verdichte bodem door intensief gebruik. Deze terreinen zijn kwetsbaar of overbelast. Dit blijkt uit onderzoeken naar de belasting van de vele evenementen die in parken worden gehouden. Verdichting van de bodem en vernatting aan de oppervlakte leveren slechtere groeicondities voor de bomen. Die schade zien merken we vaak pas op langere termijn bij een dalende levensverwachting. Deze parken vereisen meer zorg, onderhoud en jaarlijkse monitoring. Het gaat onder andere om de 'parels' in de stad, zoals als het Martin Luther Kingpark, Oosterpark en Vondelpark. Met assetmanagement werkt de gemeente Amsterdam aan de openbare ruimte. Een systematische aanpak om het kwaliteitsniveau in de stad op peil te houden. Door het verrichten van onderzoek en metingen, door het uitvoeren van regulier onderhoud en projecten en het bepalen van de kosten daarvan. Met deze systematiek willen we de waarde van parken en het gebruik in de parken ook in de toekomst behouden. In onze parken komt veel samen: het groen, fietspaden, speelplaatsen, sportvoorzieningen en meer. Daarom zijn er diverse gemeentelijke organisatieonderdelen bij betrokken. Dit alles vraagt om een systematische en integrale aanpak voor de toekomst.

Werkzaamheden
Opleveren van een integraal plan voor herstel & toekomstbestendigheid van parken;
De scopeafbakening: welke parken hebben prioriteit, welke assets van toepassing;
De huidige situatie: de bodemkundige staat, de staat van het groen & ecologie en de lopende projecten;
De toekomst: de herstelopgave, de kosten en een prioritering voor de komende 4 tot 10 jaar;
Opstellen uitvoeringsstrategie;
Implementatie van projecten in de uitvoeringsplannen van de directies - vanaf 2022;
De nodige werkwijze en taakverdeling van de organisatieonderdelen bij een integrale aanpak van parken;
Besluitvorming bij de VJN 2022;
Begeleiden van het besluitvormingsproces over het plan, de middelen en de werkwijze in parken - organisatorisch en bestuurlijk.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Eisen:
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over hbo werk- en denkniveau.
Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van assetmanagementtheorie- en modellen. Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met opdrachtgeverschap. Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring op het managen van een uitvoeringsportefeuille. Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring in een beheerorganisatie. Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met bestuurlijke besluitvorming.
Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.
- De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met financiën, jaarrekeningen, facturatie, offertes en begrotingen. Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met coachend leidinggeven collega's.
Dit dient duidelijk geel gemarkeerd in het cv te staan.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist