DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider- Adviseur Veiligheid (10) 24 u/w

Standplaats: Enschede
Duur: start zsm t/m 27-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 23 september 2021

De organisatie
De gemeente Enschede is een stad met bijna 160.000 inwoners en de grootste stad van Twente.
De afdeling Veiligheid van de gemeente Enschede houdt zich dagelijks bezig met het veilig houden en nog veiliger maken van de stad. We werken met een Integraal Veiligheidsplan waarin de prioriteiten zijn opgenomen.
Innovatie is in een stad als Enschede met de vele onderwijsinstituten en daaraan gerelateerde bedrijven erg belangrijk, ook op het thema veiligheid.

De afdeling Veiligheid bestaat uit 17 medewerkers die zich o.a. bezig houden met het maken van beleid, aansturen van processen zoals woonoverlast en huiselijk geweld, het analyseren van informatie en bijhouden van een dashboard veiligheid en het uitvoering geven aan de bevoegdheden toegekend aan de burgemeester zoals tijdelijk huisverbod, woning- en pandsluitingen, gebiedsverboden etc.

Het project Innovatief cameratoezicht
Cameratoezicht is een belangrijk middel om de veiligheid en openbare orde te waarborgen maar tegelijkertijd ook een zeer ingrijpend middel dat inbreuk maakt op de privacy. Daarom is het middel slechts in te zetten op plaatsen waar met grote regelmaat de veiligheid in het geding is en moet het voldoen aan de eisen van de AVG en de randvoorwaarden genoemd in de Gemeentewet.

Cameratoezicht moet voldoen aan strenge criteria van proportionaliteit en subsidiariteit. Het mag dus niet zo maar ingezet worden.
In een tweetal fietstunnels die de gebieden Enschede West en Enschede Zuid verbinden is al geruime tijd de wens en de roep om cameratoezicht in te stellen.
Door de gezagsdriehoek (Burgemeester, Politiechef, Officier van Justitie) is bepaald dat op dit moment onvoldoende grond aanwezig is om dat middel in te zetten. Inzet van camera afgezet tegen inbreuk op de privacy wordt als niet proportioneel gezien.

Om de inbreuk op de privacy te beperken is een plan bedacht om te gaan werken met interactieve camera's die slechts ingeschakeld worden op aangeven van de passant. Dit zou bijvoorbeeld middels een app kunnen gebeuren. Verder is het de bedoeling dat de camera's steeds slimmer worden en leren aan te gaan zodra er onregelmatigheden zich voordoen in of nabij de tunnel.

In samenwerking met de Universiteit Twente is dit idee inmiddels uitgewerkt en omgezet in een prototype en om dit te gaan voorbereiden, testen en evalueren starten we dit project op.

Eerste taak zal zijn een collegevoorstel te schrijven waarmee een bestuurlijke opdracht wordt opgehaald om te kunnen starten met het project.

Adviseur Veiligheid gemeente Losser
De afdeling Veiligheid van de gemeente Enschede adviseert ook de gemeente Losser op veiligheidsgebied. Naast het project Innovatief cameratoezicht houdt de Projectleider Veiligheid zich dan ook bezig met het adviseren van de gemeente Losser op het gebied van veiligheid. Het gaat dan onder andere om zorg- en veiligheid casuïstiek, de aanpak van jeugdoverlast, ondermijning en Corona.

De functie
Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige projectleider die aantoonbaar affiniteit en/of ervaring heeft met veiligheidsthema's, het uitvoeren van Data protection impact assessment (DPIA) en het aansturen van een projectteam, die communicatief sterk is en politiek sensitief en in staat is om snel te schakelen tussen een helicopterview en details in dossiers.

Daarnaast vervul je ook de rol van Adviseur Veiligheid voor de gemeente Losser. Hiervoor zoeken we een adviseur die op bestuurlijk niveau kan adviseren met gedegen kennis van het veiligheidsdomein. Hij/zij is in staat om te schakelen tussen verschillende niveaus en weet de juiste partijen bij elkaar te brengen om resultaat te bereiken.

Taken
Samenstellen en Aansturen projectteam
Het maken en bewaken van de projectplanning
Bewaken dat project uitgevoerd wordt in lijn met het vastgestelde beleid en wet- en regelgeving
Besluitvaardig optreden bij ingewikkelde casussen
Informeren en adviseren aan de verantwoordelijk portefeuillehouder, de burgemeester.
Eerste aanspreekpunt over project Innovatief Cameratoezicht
Bewonersavonden organiseren en presenteren
Jurisprudentie bijhouden

Functie-eisen
HBO werk- en denkniveau.
Enthousiasmerend, verbindend, teamspeler.
Kennis van het veiligheidsdomein.
Affiniteit en ervaring met bestuurlijke en juridische procedures.
Werkt nauwkeurig en legt documentatie vast.
Combineert uitstekende communicatieve vaardigheden met stevigheid en duidelijkheid.
Politiek sensitief.

Er dient minimaal 1 recente referentie met contactgegevens in het CV te staan.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

De gesprekken vinden plaats in de week van 4 oktober, zorg ervoor dat uw kandidaat beschikbaar is. De gesprekken zullen niet op een ander moment plaatsvinden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist