DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider EU projecten Hybride Leeromgeving en Smart City Monitor 36 u/w

Standplaats: 's-Hertogenbosch
Duur: 1-10-2021 t/m 31-10-2022
Optie tot verlenging: 2 x 12 maanden
Reageren voor: 25 augustus 2021

Opdrachtomschrijving
De projectleider krijgt de opdracht om twee projecten te begeleiden die beide een REACT-EU subsidie hebben ontvangen. De voorkeur gaat uit naar één projectleider voor beide projecten, maar het is ook mogelijk om in te schrijven op een van de twee projecten. Het gaat om de volgende twee projecten:

Hybride leeromgeving Grasso-Grenco
Dit project heeft als doel een hybride leeromgeving te ontwikkelen in het Bossche Innovatiedistrict. Hiermee wordt beoogd om human capital (studenten én werknemers) klaar te stomen voor de digitale uitdagingen van morgen, groei te realiseren van het data-cluster én digitalisering van het MKB hand in hand te laten gaan, én kansrijke data-innovaties voor maatschappelijke uitdagingen in de gebouwde omgeving en energietransitie op te schalen. Hiertoe wordt binnen vier werkpakketten het project nader ingevuld:

Werkpakket 1: Verbeteren en benutten hybride leeromgeving
Werkpakket 2: Opschaling en toepassing van digitale innovaties met maatschappelijke impact
Werkpakket 3: Community Building binnen de ICT en data sector.
Werkpakket 4: Projectmanagement en communicatie: efficiënt en effectief management van het project, faciliteren van vruchtbare samenwerking en zorgen voor de verantwoording op inhoud en financieel. Communicatie van projectresultaten naar doelgroepen.

Smart City Monitor
Dit project heeft als doel de binnensteden van 's-Hertogenbosch en Breda aantrekkelijker, beter bereikbaar, gezonder, vitaler en duurzamer maken, door innovatieve en effectieve producten en diensten op basis van real-time en lange termijn inzicht in bezoekers- en mobiliteitsstromen uit data over de openbare ruimte. Het project bestaat uit 4 werkpakketten:

Werkpakket 1: Realtime inzicht in verkeers- en bezoekersstromen in de binnenstad: het realiseren van realtime inzicht in verkeers- en bezoekersstromen in de binnenstad.
Werkpakket 2: Voorspellen en simulaties van bezoekersstromen om trends & ontwikkelingen in kaart te brengen, alsmede effecten van beleid & producten op mobiliteit, economie, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad.
Werkpakket 3: Vertalen van inzichten naar effectieve interventies ten behoeve van duurzame, aantrekkelijkere, beter bereikbare, gezondere en duurzamere stad. Hierbij verbinding maken met projecten en programma's die reeds lopen in de gemeente, zoals duurzaamheid, mobiliteit en binnenstadsbeheer.
Werkpakket 4: Projectmanagement en communicatie: efficiënt en effectief management van het project, faciliteren van vruchtbare samenwerking en zorgen voor de verantwoording op inhoud en financieel. Communicatie van projectresultaten naar doelgroepen.

De belangrijkste taken in de functie zijn:
Procesbegeleider voor de uitvoering van de activiteiten die voor beide projecten nodig zijn: het bewaken en bijsturen van afspraken mbt tijd, capaciteit, organisatie, kwaliteit, informatie, risico, communicatie en geld.
Inhoudelijke en financiële verantwoording afleggen aan Stimulus Programmamanagement.
Functioneren als aanspreekpunt voor de projecten zowel voor de deelnemende partners, als richting EU en provincie.
Synergie tussen beide projecten creëren in communicatie en verantwoording richting EU.

Formeel valt de kandidaat onder de sector Stadsontwikkeling/ afdeling Economie & Energie. Bij vragen kunt u contact opnemen met Rob Nijskens, r.nijskens@s-hertogenbosch.nl en Marianne de Beer, m.debeer@s-hertogenbosch.nl.

Werkdagen en werktijden worden ingevuld in overleg. Periode: oktober 2021 tot oktober 2022. Verlenging is mogelijk. Er ligt geen vast contract in het vooruitzicht.

Het gaat om een opdracht voor gemiddeld 36 uur per week. De opdracht is ook te splitsen in twee opdrachten, 1 per project. Het is dan mogelijk om in te schrijven op een van de twee opdrachten in plaats van het geheel. Het aantal uren per project wordt in overleg bepaald.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een ervaren projectleider, die beschikt over ervaring met de coördinatie van de samenwerking tussen diverse partners, waaronder bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Een projectleider die omgevingsbewust is en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Minimaal HBO+ werk- en denkniveau.
Minimaal 5 jaar ervaring in projectleiderschap.
Kennis van en ervaring met project- en procesmanagement van EU-projecten.
Affiniteit met digitalisering als maatschappelijke opgave (technische oplossingen, digital skills)

Interviewplanning
Gesprekken vinden plaats op 2 september.

Toelichting op rooster
Het gaat om een opdracht voor gemiddeld 36 uur per week. Werkdagen en werktijden worden ingevuld in overleg.

Eisen
- Opleiding op minimaal HBO+ niveau.
- Minimaal vijf jaar werkervaring met projectleiderschap in de fysieke leefomgeving, gerelateerd aan gebiedsontwikkeling, community building en data/ICT. Aan te tonen aan de hand van minimaal 2 referentieprojecten.
- Ervaring in procesbegeleiding van trajecten die EU-subsidie ontvangen. Aan te tonen aan de hand van minimaal 2 referentieprojecten.
- Competenties: Omgevingsbewust. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Samenwerken. Resultaatgericht.

Gunningscriteria
- Minimaal 5, liefst 8 jaar werkervaring met coördinatie van samenwerking tussen diverse partners, waaronder het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Dit blijkt uit het CV; aan te tonen aan de hand van minimaal 2 referentieprojecten.
- Kennis van en ervaring met project- en procesmanagement van EU projecten.
- Affiniteit met digitalisering als maatschappelijke opgave (technische oplossingen, digital skills, digitale economie).
- Innovatief, creatief denken, proactief. Dit blijkt uit de toelichting op de referentieprojecten onder werkervaring.

De interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top-3 of 5 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist