Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Jurist Bestuurs(proces)recht

SodM heeft als Rijksinspectiedienst de taak om bijzondere meldingen (ongewone voorvallen,

calamiteiten en dergelijke) te ontvangen. Daarvoor is een 24-uurs meldkamer noodzakelijk. Dat kan

niet gedaan worden binnen de inspectiedienst zelf, een externe partij zal dat doen. Deze uitbesteding

van een publieke taak zal juridisch correct moeten worden geborgd. Daar moet de jurist voor zorgen.

Waterinjectie in de diepe ondergrond staat in Nederland in de belangstelling. Daarom is SodM een

project gestart om deze activiteiten nauwlettend in de gaten te houden. De verwachting is dat daar ook

veel juridisch werk bij komt kijken.

Uren:
32
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Missie SodM: Staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van het

milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de missie voor het toezicht dat SodM houdt op

de delfstoffenwinning in Nederland.

Wat wij bieden

Tijdelijke opdracht voor 32-36 uur tot einde jaar met optie op verlenging

Vaardigheden

WO rechtsgeleerdheid

Minimaal 3 jaar ervaring met het bestuurs(proces)recht

Milieu- / Omgevingsrecht (kennis van Wet milieubeheer en Wabo)

Aanbesteding (kennis van de Aanbestedingswet 2012)

Opleiding

wo

Wat wij bieden

tijdelijk