DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medior communicatieadviseur 24 u/w

Standplaats: Amstel, 1, 1011PN, AMSTERDAM
Duur: 22-03-2021 t/m 24-09-2021
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar
Reageren voor: 5 maart 2021

Functieomschrijving
Je ondersteunt het Carrièrecentrum (afdeling onder directie P&O) met interne- en verandercommunicatie bij de reorganisatie en doorontwikkeling. Voor de reorganisatie volg je in eerste instantie de P&O brede communicatiekaders en -kalender (vastgesteld plan) en onderhoud je contact met communicatieadviseurs van andere afdelingen onder P&O. Met hen werk je ook steeds meer naar P&O brede onderwerpen toe die gezamenlijk opgepakt/gecommuniceerd kunnen worden. Alle afdelingen onder P&O zijn zelf verantwoordelijk voor de interne communicatie over de doorontwikkeling naar de medewerkers toe. Binnen het Carrièrecentrum help je de afdelingsmanager, teamleiders en veranderteam om de vertaalslag naar medewerkers te maken en de vinger aan de pols te houden. Of wel: je zorgt dat de bovenstroominformatie begrijpelijk is voor medewerkers, helpt hen om communicatief te zijn en de timing juist en je bent alert op onderstroominformatie (gevoelens en meningen bij medewerkers). Je fungeert als communicatieschakel tussen communicatie P&O enerzijds en het team Communicatie en bewustwording van het Carrièrecentrum anderzijds, die zich bezighouden met exposure van Carrièrecentrum gerelateerde thema's binnen de organisatie. Je sluit dan ook bij hen aan. Tot slot voorzie je in de juiste en passende communicatiemiddelen en -boodschappen om collega's van het Carrièrecentrum (op afstand) te informeren en zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Samen met het veranderteam van het Carrièrecentrum zorg je voor participatie van medewerkers bij de doorontwikkeling.

Werkzaamheden
Als communicatieadviseur voor Het Carrièrecentrum word je voor het volgende ingezet:

- Binnen de kaders van het centrale plan een interne communicatiestrategie, een communicatieplan en kalender uitwerken voor Het Carrièrecentrum.
Belangrijke onderdelen zijn oa:
- Hoe betrekken we medewerkers
- Hoe nemen we onze opdrachtgevers mee in de ontwikkeling
- In het interne communicatieplan moeten ook de onderdelen uit de doorontwikkeling worden opgenomen die Het Carrièrecentrum zelfstandig uitvoert en waarop communicatieondersteuning nodig is, wij denken aan:
- Het functioneren van de businessteams
- Hoe zorgen we voor integraliteit in de diensten die we leveren aan de klant en hoe nemen we medewerkers mee in deze beweging
- Bewustwording creëren bij medewerkers dat zij werken voor het gehele Carrièrecentrum en aanmoedigen dat medewerkers actief nadenken over mogelijke carrièrestappen
- Deelnemen aan het projectteam communicatie, waarin een afvaardiging van (communicatie)adviseurs van alle P&O afdelingen en deelnemen aan overleg van team Bewustwording en communicatie.
- Nauwe samenwerking met de teamleiders van het Carrièrecentrum, de projectsecretaris van de doorontwikkeling en het afdelingshoofd.
- Verzorgen van het mailnieuws (tweewekelijks) richting medewerkers
- Deelopdrachten voor bijvoorbeeld vormgeving en redactie formuleren en uitzetten

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

Eisen
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
- De aangeboden kandidaat beschikt over HBO /WO werk en denkniveau.
- De aangeboden kandidaat heeft als communicatieadviseur ervaring binnen een overheidsinstelling of andere grote, complexe organisatie.
- De aangeboden kandidaat heeft als communicatieadviseur ervaring met het laten vervaardigen van communicatiemiddelen.
- De aangeboden kandidaat heeft als communicatieadviseur ervaring met veranderkundige processen.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met P&O gerelateerde onderwerpen.
- De aangeboden kandidaat heeft als communicatieadviseur ervaring met interne communicatietrajecten.
- Korte motivatie (1 A4) voor de aanpak van de opdracht en voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten , met benoeming van concrete resultaten.

Aantal kandidaten op interview:2
Planning interviews:in overleg
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist