Matchpartner

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Specialist Ouderengeneeskunde (schaal 75)

Voor deze zorginstelling zoeken wij een Senior Specialist Ouderengeneeskunde voor de verdere ontwikkeling en positionering van de 1e lijn.

Voor een instelling in de regio Ede zijn wij op zoek naar een Senior Specialist Ouderengeneeskunde.

Hij of zij wordt verantwoordelijk voor een optimale behandeling en begeleiding van clienten en is de eerst aanspreekpersoon voor externe instanties als GGD en Inspectie, samen met de 1e geneeskundige.

De Senior Specialist Ouderengeneeskunde wordt verantwoordelijk voor een aantal locaties, en werkt nauw samen met leden van het medisch / paramedisch team, waaronder de basisartsen, verpleegkundigen en diverse paramedici. 

Verdere taken zijn:

  • Ontwikkelen van zorgaanbod ten behoeve van de eerste lijn, in zorgketens en door middel van zorgpaden;  
  • Onderzoek, diagnostiek en advies ten behoeve van clienten; 
  • Deskundigheidsbevordering, beleidsontwikkeling en zorginnovatie; 
  • Interne en externe consultatie;
  • Actieve participatie in het verder ontwikkelen van het geriatrisch zorgaanbod;
  • Het verder intensiveren van de samenwerking met externe partijen.

Over de werkgever

Onze relatie is een zorgorganisatie in de Gelderse regio. De organisatie heeft een aantal verpleeghuizen en verzorgingshuizen en een thuiszorgafdeling. Er is een uitgebreid nieuwbouwprogramma in voorbereiding.

De organisatie heeft een eigen medische dienst, die werkzaam is voor de somatische en de psychogeriatrische clienten van de instelling. Er is een sterke gerichtheid op de eerste lijn een van de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren is dan ook in samenwerking met huisartsen en andere professionals het dienstenpakket voor de eerste lijn verder te ontwikkelen.  

Onze opdrachtgever heeft als kernwaarden waardigheid en trots. De client wordt, voor zover mogelijk, met de naasten actief betrokken bij de (opzet van) de zorg. Dit betekent tevens, dat iedere zorgverlener vriendelijkheid en compassie hoog in het vaandel heeft staan.

Het uitgangspunt is dat iedereen zorg verleent zoals hij of zij die zelf zou willen ontvangen. Dit geldt zowel voor medewerkers als vrijwilligers. Een gezond werkklimaat moet de basis scheppen waarin dit mogelijk wordt gemaakt. De medische dienst bestaat uit een hechte groep artsen, die graag een nieuwe collega verwelkomen.

Contract voor 32-36 uur.
Salariëring volgens schaal 75 CAO VVT.
Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Vaardigheden

De Senior Specialist Ouderengeneeskunde beschikt over:Een BIG-registratie als specialist ouderengeneeskunde; Ruime ervaring in de ouderenzorg; Actuele en gedegen vakkennis; Een duidelijke visie op vakgebied en ontwikkelingen in de ouderenzorg; Een open en collegiale werkhouding; Inlevingsvermogen: Flexibiliteit en communicatieve vaardigheden.
  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist